Algemene Ledenvergadering Develhub 2023 - ONLINE

Graag nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 12 juni van 19.00 - 20.00 uur via Zoom.

AGENDA
  1. Opening en welkom door voorzitter Jackelien Veldstra
  2. Voorstellen nieuwe bestuursleden door voorzitter Jackelien Veldstra
  3. Jaarrekening 2022 - door penningmeester Jeroen de Koning
  4. Begroting 2023 & 2024 inclusief contributie 2024 - door penningmeester Jeroen de Koning
  5. Jaarverslag 2022 - door directeur Dick Krikke
  6. Jaarplan 2023 - door directeur Dick Krikke
  7. Nieuwe Statuten Develhub akkoord bevinden – door secretaris Mette Engbers   
Met de inbreng van de aanwezigen bij de laatste ALV in 2022 zijn de nieuwe statuten opgesteld en kunnen daarmee worden vastgelegd. Ben je als lid bij de ALV op 12 juni a.s., dan sturen we je de nieuwe statuten van tevoren toe. Kun je er niet bij zijn, maar wil je de statuten wel graag ter inzage hebben, stuur dan een mail naar Bestuurssecretaris Mette Engbers.

Bij akkoord worden de statuten en notulen van deze ALV diezelfde avond officieel vastgelegd. Daarnaast worden de vernieuwde statuten op de website geplaatst, zodat ze voor onze leden inzichtelijk zijn. 

   8. Vertrekkend bestuurslid en vacature – door voorzitter Jackelien Veldstra
   
9Rondvraag en sluiting inclusief lezen en vastleggen notulen – door secretaris Mette Engbers
 
LET OP
De Algemene Ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden!
 
AANMELDEN
Je kunt je via onderstaande button aanmelden. Na je aanmelding ontvang je automatisch een bevestiging in je mailbox met de deelnamegegevens (Zoom-link). Uiterlijk een week van tevoren ontvang je een mail met de bijbehorende agendastukken.
 
VERHINDERD?
Kun je er niet bij zijn? Geen nood, want de ALV wordt opgenomen en de opname wordt, tezamen met de Besluiten & Acties en de Presentatie, op de Ledenvergadering pagina van onze website geplaatst.
 
We zien je aanmelding graag tegemoet en hopelijk tot maandag 12 juni om 19.00 uur in Zoom! 

Ik meld me graag aan voor de Algemene Ledenvergadering

Volgend agendabericht

Meer