Wegens een wisseling van coördinatorschap is de HUB momenteel 'slapend'. We zijn ermee bezig om een nieuwe vorm c.q. invulling aan deze HUB te geven. Daarvan houden we je op de hoogte via de nieuwsbrief en website.


De HUB Lerende Organisaties is exclusief voor academies die zich al meerdere jaren binnen een grote organisatie inzetten om bij te dragen aan de realisatie van de strategie van hun organisatie. Met hun ervaring, beschikbaar budget voor L&D en vaak ook omvang van de academie spelen er andere thema’s dan bij andere organisaties waar dit niet het geval is. Om die reden komt de HUB Lerende Organisaties twee keer per jaar bij elkaar om dergelijke thema’s verder uit te diepen en van en met elkaar te leren.

Doel

Het doel van de HUB Lerende Organisaties is om de kwaliteit van leren bij aangesloten organisaties op een hoger niveau te brengen. Dat doen we door leerprofessionals van deze organisaties bij elkaar te brengen en hen in een veilige setting vraagstukken te laten delen die bij hun organisatie spelen; we leren van en met elkaar. De leden van de HUB bepalen zelf hoe ze de bijeenkomsten invullen. Dat kan Intervisie zijn, maar ze kunnen ook thematisch ingevuld worden. Je kunt ervaringen delen, maar het doel kan ook zijn dat je een nieuw inzicht opdoet of dat je samen verkent hoe de toekomst van (organisatie)leren eruitziet. Zo spraken we in het verleden bijvoorbeeld over ‘LMS-vormen die wél werken in de praktijk’, en ‘hoe krijg je grote groepen mensen aan het leren’. Omdat je een netwerk opbouwt kun je elkaar ook tussentijds vragen stellen en informatie delen. Kortom, je bouwt mee aan je eigen lerende community van Lerende Organisaties.

Werkwijze 

Develhub organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor de HUB Lerende Organisaties. De bijeenkomsten vinden plaats bij één van de deelnemende organisaties. Bestuurslid Wouter Willemsen bereidt de bijeenkomsten inhoudelijk en logistiek voor. 

Naast bijeenkomsten met de eigen HUB, is er jaarlijks een inspirerend HUB Event. Je leert dan leden van andere HUB's kennen. De ervaring leert dat dat waardevolle ontmoetingen oplevert.

Extra bijeenkomst i.c.m. de HUB's Toekomst van Leren en Overheid

Tijdens de HUB Lerende Organisaties op 13 oktober 2020 is verzocht om dit jaar een extra HUB in te plannen met als thema Als er crisis is en budgetten zijn minder beschikbaar: hoe kun je dan tóch leren (stimuleren) binnen organisaties?
 
Vanzelfsprekend organiseren we die graag. Omdat deze vraag heel generiek is en we zoveel mogelijk concrete input willen, is het ook interessant voor de learning leaders binnen de HUB's Toekomst van Leren en Overheid. Vandaar dat zij ook worden uitgenodigd voor deze sessie. Mogelijk sluiten ook een aantal partners van Develhub aan (bij wie is aangegeven dat concrete/niet sales-driven input zeer welkom is). 
 
Deze extra (gecombineerde) bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden op dinsdag 24 november 2020. Kijk op deze pagina voor een verslag van de bijeenkomst.


Deelname

Deelnemers aan deze HUB zijn allen werkzaam binnen een grote organisatie die zich al meerdere jaren inzet om bij te dragen aan de realisatie van de strategie van hun organisatie. Herken je je in deze omschrijving, ben jij organisatielid van Develhub en wil je aansluiten, dan ben je van harte welkom! Deelname is kosteloos. Overweeg je om je als organisatie aan te sluiten bij Develhub, dan ben je ook welkom om zelf te ervaren wat deze HUB je kan bieden.
 

Meer informatie

Wil je deelnemen aan deze HUB? Of heb je een vraag? Stuur dan een mail naar info@develhub.nl.Verslag online bijeenkomst 20 april 2020

Op 20 april spraken vijf organisatieleden van de HUB Senior Academies elkaar online over wat er bij hun organisaties speelt rond werken en leren in Corona tijd. 

Centraal stonden de vragen;

 • Waar loop je nu als academy tegenaan? (En hoe kunnen we elkaar daarin helpen, adviseren, best/worst practices uitwisselen.)
 • Wat kun je als academy juist nu aan waarde toevoegen?  


Lees hier de input van de academies. Verslag online bijeenkomst 2 juli 2020

Download hier het verslag van de bijeenkomst op 2 juli 2020.
 

Verslag online bijeenkomst 13 oktober 2020

Op 13 oktober spraken 10 organisatieleden van de HUB Senior Academies elkaar online over ‘leren van en in de crisis’. 

Centraal stonden de vragen:

 • Leren gaande houden: #hoedan?
 • De crisis benutten: innovatie:
  • Virtual classroom
  • Hybride leren
  • Video Booth
  • Learning platform integreren met LMS – de kracht van social learning
 • Verschil tussen start van de crisis/voor de zomer en nu
 • Belangrijke factoren bij de omzetting naar online/blended leren


Lees hier de input van de academies.
 Verslag bijeenkomst 31 maart 2021

Op 30 maart zaten we met 22 organisaties online om de tafel. De thema’s die aan de orde kwamen waren:

 • Welke rol neem je als academy bij het faciliteren van veranderprocessen en hoe richt je je organisatie daarop in?
 • Agile binnen L&D

 
Download hier het verslag van de bijeenkomst op 30 maart 2021.