Welk gedrag mag je van een HRD professional verwachten? Welke waarden en normen liggen daaraan ten grondslag? Die vragen zijn leidend geweest bij de vernieuwing van de beroepscode van de Develhub. Op 23 maart 2017 heeft de ALV deze beroepscode vastgesteld.


 
De afgelopen periode is de vernieuwde beroepscode mooi vormgegeven. Met trots presenteren we hierbij graag de geheel actuele Develhub beroepscode.

Je kunt de beroepscode hier downloaden.
 
Wij zijn heel benieuwd naar jullie reacties en of de code je in jouw praktijk kan helpen. Laat het ons weten! Jullie praktijkvoorbeelden helpen om de beroepscode tot leven te brengen.
 
Zoals jullie hierboven hebben gelezen is de Develhub beroepscode voor de HRD professional weer klaar voor de toekomst. Een enthousiaste werkgroep van Develhub leden met verschillende HRD achtergronden en werkzaamheden, heeft hier hard aan gewerkt. Een mooi voorbeeld van een samenwerking voor en door leden. Het resultaat is vernieuwend en mag er zijn!
 
De beroepscode is een goed uitgangspunt voor de uitoefening van ons vak, is flexibel en toepasbaar voor meerdere doelgroepen/rollen in ons vakgebied. Nog belangrijker vind ik dat de beroepscode een startpunt is voor discussie over de uitoefening van ons vak; om cases en dilemma’s met elkaar bespreekbaar te maken en dat we hierdoor HRD professionals met elkaar in contact brengen en verbinden. Daarmee is de  beroepscode een levend document.
 
Van Develhub mag je verwachten dat we deze discussies stimuleren en faciliteren en daarmee een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van HRD professionals en ons vakgebied. Voel je daarnaast ook vrij om zelf het initiatief te nemen en je bevindingen te delen.
 

Klachtenregeling en klachtenprocedure

En wist je dat je, door je als lid te verbinden aan de beroepscode, gebruik kunt maken van de klachtenregeling van Develhub (als onafhankelijk derde partij) om bijvoorbeeld aan de CRKBO eisen te voldoen?

Klik hier om meer informatie over de klachtenprocedure in de statuten (zie Artikel 20) te lezen.