Het tekort aan technische vakmensen blijft oplopen. Daarnaast neemt de toepassing van technologie binnen niet- technische beroepen hand over hand toe. Denk bijvoorbeeld aan complexe medische apparatuur en de robotisering van processen. Het ontwikkelen van trainingen en leermateriaal voor dit doel is uiterst precies en vaak tijdrovend werk. Werk dat niet voor iedereen even zichtbaar is, zowel binnen als buiten de organisatie.

Omdat er de komende jaren een ongekende uitdaging ligt om bestaande techniek up-to-date te houden en nieuwe techniek te implementeren, is het belangrijk om L&D professionals binnen dit werkgebied te verenigen. Zij kunnen van elkaar leren door kennis te delen en elkaars producten te bestuderen. Het doel is kwaliteit verhogen en meer efficiëntie en effectiviteit te bereiken.


Doelgroep

De doelgroep van deze HUB zijn L&D'ers die werken aan technische kennis, vaardigheden en attitudes van professionals (in technische- en niet-technische rollen). Dit kan bijvoorbeeld een L&D'er zijn van een hightech productiebedrijf, een cyber security afdeling van de overheid, maar ook van een ziekenhuis waar een nieuwe beademingsmachine moet worden geïntroduceerd.


Werkwijze

De technische thema's binnen deze HUB kunnen heel breed worden benaderd; van traditionele houtbewerking voor restauratieprojecten tot geavanceerde robotica voor de ruimtevaart. Technische beroepen hebben veel overeenkomsten, dat geldt ook voor de manier waarop technische leerprocessen verlopen. Er kan kennis worden gedeeld tussen L&D'ers met een verschillende achtergrond. Dit kan op de volgende manieren: 

  • Intervisie bijeenkomsten, waarbij we projecten toelichten en voorbeelden van ontwikkelde leermaterialen laten zien.
  • Presentaties door experts op het gebied van leren en ontwikkelen in technische beroepen.
  • Bezoeken aan organisaties; individueel of in groepsverband.

Techniek is een onderwerp dat de komende decennia een belangrijke rol in onze samenleving zal vervullen. Of het nou gaat om digitalisering, robotisering, duurzaamheid, de groeiende zorgvraag, woningnood of cyberdreiging; op alle thema's en in alle sectoren speelt de razendsnelle technologische ontwikkeling en het groeiende tekort aan vakmensen. Deze HUB kan een bijdrage leveren om organisaties hierop voor te bereiden of verder in te laten ontwikkelen.
 

Informatie

Heb je vragen, wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met coördinator Serge de Beer, via serge@learningtour.nl of 06-418 67 460.