Over Develhub

Onze missie

  • Onafhankelijk platform voor HRD- en L&D professionals
  • Meedenken en mogelijkheden bieden om expertise en kennis on- en offline te delen
  • (Inter)nationale trends en ontwikkelingen zichtbaar maken
  • Bewaken van de kwaliteit van academies
  • Borgen en zeker stellen dat HRD- en L&D professionals 'fit for the future' zijn en blijven
 

Onze visie

Develhub is er voor alle professionals en organisaties van nu en de toekomst die anderen faciliteren bij leren en ontwikkelen en die hier continu in willen uitblinken.

‘You learn, we learn’

Onze droom

Develhub is hét onafhankelijke netwerk dat zich richt op verbinding van en professionalisering van onze doelgroep. We maken, bundelen en verspreiden kennis, ervaring en trends waardoor de kwaliteit van het vakgebied leren en ontwikkelen wordt gewaarborgd.