Over Develhub

Onze missie 

Samen de kwaliteit van lerend Nederland op een hoger niveau brengen.
 

Onze strategie

We maken, bundelen en verspreiden kennis, ervaring en trends door het volgende te bieden:
  • Een onafhankelijk platform voor iedereen die zich structureel met leren en ontwikkelen bezighoudt.
  • Mogelijkheden om expertise on- en offline te delen.
  • Het bewaken van de kwaliteit van onze doelgroep.
  • Zeker stellen dat een HRD'er 'fit for the future' is en blijft.
 

Onze visie

Develhub is hét onafhankelijke platform dat zich richt op het verbinden en professionaliseren van iedereen die zich structureel bezighoudt met leren en ontwikkelen van individuen, teams en organisaties.

‘You learn, we learn’