• Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar op een ander.
  • Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor het lidmaatschap, ook als je werkgever de contributie betaalt.
  • Je kunt te allen tijde zelf je gegevens bijwerken via ‘Mijn Develhub’.
De rechten en plichten van de leden vind je in de statuten van Develhub. Deze statuten zijn bekrachtigd in de Algemene Ledenvergadering en gedeponeerd bij de KvK.

Leden van Develhub kunnen de statuten vinden door in te loggen bij 'Mijn Develhub'.

Opzeggen

Wil je het lidmaatschap opzeggen? Doe dit dan vóór 1 november (twee maanden vóór einde kalenderjaar) via een e-mail naar info@develhub.nl. Wordt een lidmaatschap later dan 31 oktober opgezegd, dan loopt het door tot het einde van het daaropvolgende kalenderjaar.

De opzegging wordt door ons altijd per mail bevestigd en is alleen dan geldig! Mocht je binnen twee weken deze bevestiging niet ontvangen hebben, laat het ons dan even weten.