Onze werkgroep is opgericht in 2003. We wisselen ontwikkelingen uit die aan het HRD- vak gerelateerd zijn, waarbij halen en brengen én geven en nemen in balans zijn en kennis wordt gedeeld. We leren van en aan elkaar en inspireren elkaar. We reflecteren op ons werk en bevragen elkaar kritisch.

Door het onderhouden van dit HRD-netwerk kunnen we onze klanten (werkgevers/opdrachtgevers) ook anders/beter van dienst zijn.

 

Werkwijze

We komen vijf a zes keer per jaar bijeen, waaronder een nieuwjaarsbijeenkomst (dan gaan we samen uit eten).
De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende dagen van 18.00 tot 20.00 uur (winter) of 20.30 uur (zomer) en op verschillende locaties (werkplekken van de leden) zonder extra kosten. Voorafgaand aan de bijeenkomst is er van 17.30 tot 18.00 uur de gelegenheid, voor wie dat wil, gezamenlijk een broodje te eten (elkaar ontmoeten).

De voorbereiding vindt plaats door de leden. Het accent ligt op het praktisch toepassen van het thema binnen de eigen werksetting.
 • Per jaar leggen we de data en thema’s vast.
 • We hebben nu 20 leden en werken met twee vaste coördinatoren.
 • Halen en brengen is voor ons een must.
 • Sinds 2016 hebben we ook een potje voor eventuele gastsprekers.
 

Criteria voor deelname

Je woont in de regio (Groningen, Friesland, Drenthe) en bent werkzaam binnen het terrein van HRD (in loondienst of als zelfstandige). We streven naar een goede mix van deelnemers met profit/non-profit achtergrond, zelfstandig/loondienst en we streven naar diversiteit binnen de werkgroep (branches, functies, rollen).
 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met één van de coördinatoren voor meer informatie en een wederzijdse kennismaking. Zij worden op de hoogte gebracht van hetgeen we nastreven en krijgen verdere uitleg over onze uitgangspunten. Aspirant-leden worden uitgenodigd 1 à 2 keer ter kennismaking of oriëntatie mee te draaien in een bijeenkomst. Zowel het nieuwe lid als de werkgroep kan dan ontdekken en ervaren in hoeverre de verwachtingen met elkaar overeenkomen en of zij elkaar op een positieve manier kunnen versterken.

Na de eerste of tweede bijeenkomst is er weer contact met de geïnteresseerde. De coördinatoren beslissen op basis van bovenstaande of leden wel/niet toegelaten worden. Leden onderschrijven doelstelling en werkwijze van de werkgroep en verbinden zich minimaal één jaar aan de werkgroep, waarin het principe van halen en brengen uitgangspunt is.
 

Thema's/onderwerpen

De bijeenkomsten worden door de leden van de werkgroep verzorgd. Meer informatie over data en onderwerpen kun je via de coördinatoren (zie de contactgegevens onderaan) verkrijgen. Maximaal 1 x per jaar nodigen wij een externe spreker uit. Onderstaande thema’s geven een indruk waarmee we bezig zijn geweest de afgelopen jaren. 
 
 • De geraakte ziel, over Rouw en Verlies.
 • Visueel communiceren tijdens training en coaching.
 • Motiverende gespreksvoering.
 • Oplossingsgericht werken.
 • De authentieke trainer.
 • Werken met de successpiraal.
 • Bezieling in organisaties.
 • De theorie U en toegepast in de praktijk.
 • Voice dialogue.
 • Ken je gebruiksaanwijzing als coach.
 • Intervisiemethodieken.
 • Reflectie en reflectiemodellen.
 

Data/thema's 2021

Woensdag 20 januari: Online Nieuwjaarsbijeenkomst
Woensdag 24 februari: De kunst van het vragen stellen
Donderdag 8 april: Boeddhistische psychologie
Maandag 28 juni: Laat je innerlijke diamanten sprankelen
Dinsdag 5 oktober: Storytelling
Donderdag 25 november: Betekenisvol leren, wat is dat en hoe wordt dat toegepast in ZuidOostZorg

Data/thema's 2022

Maandag 14 februari: Ontspannen omgaan met "lastige" collega's
Woensdag 23 maart: Organisaties vanuit systemisch perspectief
Donderdag 12 mei: Psychologische veiligheid in organisaties
Dinsdag 4 oktober: Werkvormen ervaren die we inzetten in training en coaching 
Woensdag 16 november: Bijdragen aan het lerend vermogen van organisaties bij complexe vraagstukken
 

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze werkgroep, neem dan contact op met één van de coördinatoren:
Grieta Kracht:     info@grietakracht.nl           06-20404421
Carolien Coerts:  info@caroliencoerts.nl       06-42209980