Wat is de kracht van onze HUB (werkgroep)

De werkgroep is opgericht in 2003. We ontmoeten elkaar vijf keer per jaar. In elke bijeenkomst komt een actueel thema aan de orde. Daarin combineren we kennisdelen met gezelligheid en persoonlijke betrokkenheid. Het uitgangspunt is dat leden halen en brengen, zodat we van elkaar leren en elkaar inspireren.

Werkwijze
De vijf bijeenkomsten vinden plaats op verschillende dagen van 18.30 tot 20.30 uur (winter) of 21.00 (zomer) en op verschillende locaties (werkplekken van de leden) zonder extra kosten. Voorafgaand aan de bijeenkomst is er van 18.00 tot 18.30 uur de gelegenheid, voor wie dat wil, gezamenlijk een broodje te eten en elkaar te ontmoeten.

De voorbereiding vindt plaats door de leden. Het accent ligt op het praktisch toepassen van het thema binnen de eigen werksetting. 
 • Per jaar leggen we de data en thema’s vast.
 • We hebben nu 16 leden en werken met één vaste coördinator.
 • Halen en brengen is voor ons een must.
 • Sinds 2016 hebben we ook een potje voor eventuele gastsprekers.
Daarnaast organiseren we jaarlijks in januari een nieuwjaarsbijeenkomst (dan gaan we samen uit eten).
 
Uitgangspunten voor deelname
Je woont in de regio (Groningen, Friesland, Drenthe) en bent werkzaam binnen het terrein van HRD (in loondienst of als zelfstandige). We streven naar een goede mix van deelnemers met profit/non-profit achtergrond, zelfstandig/loondienst en we streven naar diversiteit binnen de werkgroep (branches, functies, rollen). Momenteel is er ruimte voor nieuwe leden, bij voorkeur professionals die in loondienst werkzaam zijn.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de coördinator voor meer informatie en een wederzijdse kennismaking. Zij worden op de hoogte gebracht van hetgeen we nastreven en krijgen verdere uitleg over onze uitgangspunten. Aspirant-leden worden uitgenodigd 1 à 2 keer ter kennismaking of oriëntatie mee te draaien in een bijeenkomst. Zowel het nieuwe lid als de werkgroep kan dan ontdekken en ervaren in hoeverre de verwachtingen met elkaar overeenkomen en of zij elkaar op een positieve manier kunnen versterken.

Na de eerste of tweede bijeenkomst is er weer contact tussen de geïnteresseerde en de coördinator en wordt in goed gezamenlijk overleg besloten of iemand lid wordt van de HUB. Leden onderschrijven doelstelling en werkwijze van de werkgroep en verbinden zich minimaal één jaar aan de werkgroep, waarin het principe van halen en brengen uitgangspunt is.
 
Thema's/onderwerpen
De bijeenkomsten worden door de leden van de werkgroep verzorgd. Meer informatie over data en onderwerpen kun je via de coördinator (zie de contactgegevens onderaan) verkrijgen. Maximaal 1 x per jaar nodigen wij een externe spreker uit. Onderstaande thema’s geven een indruk waarmee we bezig zijn geweest de afgelopen jaren. 
 
 • Motiverende gespreksvoering
 • De geraakte ziel, over Rouw en Verlies
 • Visueel communiceren tijdens training en coaching
 • De authentieke trainer
 • De theorie U en toegepast in de praktijk
 • Voice Dialogue
 • Werkvormen ervaren die we inzetten in trainingen
 • Boeddhistische psychologie
 • Betekenisvol leren, wat is dat en hoe wordt dat toegepast in ZuidOostZorg
 • Ontspannen omgaan met 'lastige' collega's
 • Organisaties vanuit systemisch perspectief
 • Psychologische veiligheid in organisaties
 • Bijdragen aan het lerend vermogen van organisaties in complexe situaties
Data/thema's 2024
Donderdag 29 februari: Impact maken op onbewust niveau
Donderdag 25 april: Denken in driehoeken
Donderdag 20 juniOmgaan met dilemma's en paradoxen
Donderdag 10 oktober: Introductie in ACT
Donderdag 28 november: AI in beeld
Data/thema's 2023
Maandag 20 februari: Kennismaking met ca. 17 aspirant leden, delen van verwachtingen en verkennen van de huidige en gewenste situatie
Dinsdag 28 maart: Dilemma: verzoeken voor 1-daagse trainingen in organisaties; doen of niet?
Woensdag 31 mei: Creatief denken
Donderdag 14 september: Coachen met paarden
Maandag 2 oktoberHoe kunnen we ChatGPT / Bing Chat optimaal benutten?
Dinsdag 28 november: Succesfactoren voor transfer
 
Meer informatie
Wil je meer informatie over deze werkgroep, neem dan contact op met coördinator Carolien Coerts via info@caroliencoerts.nl of 06-42209980.