HUB Zingeving

De HUB/werkgroep Zingeving is bestemd voor iedereen die zich actief wil bezighouden met zingeving. Waarbij zingeving nauw verwant is aan levenskunst, verdieping, betekenisvol leven, bezieling, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling.

Zingeving gaat over verbinding leggen met wat er voor jou wezenlijk toe doet. Het gaat over de betekenis die situaties en gebeurtenissen voor je hebben, over je droom, je angsten, je intern kompas, over wat je wezenlijk drijft. Het gaat over in verbinding zijn met je ‘kern’ en het versterken van die kern.
Want ‘binnen’ is ‘buiten’, zo is onze overtuiging. En hoe sterker onze eigen zingeving, hoe krachtiger we anderen daarin kunnen begeleiden.
 
Werkwijze
We komen in principe ca. 6x per jaar bij elkaar, meestal in Groenekan. In september beginnen we het seizoen met een Startdag. Dan verwelkomen we nieuwe leden en stellen we het programma vast voor het komende seizoen (onderwerpen, data en voorbereiders).

Daarna komen we doorgaans rond november, januari, maart, mei en juni/juli bij elkaar voor een dag (10.00-15.30 uur) over een bepaald thema. Voor wie wil is er de laatste jaren ook de mogelijkheid om aan een weekend deel te nemen.

Wij zijn een groepje van (de laatste jaren 6 á 10) adviseurs/coaches/trainers die werken aan de ontwikkeling van mens en organisatie. De werkgroep is voor ons een platform waarin wij werken aan onze eigen professionaliteit met ‘zingeving’ als invalshoek. Wij pakken het praktisch aan: we benutten onze bijeenkomsten om te experimenteren met onderwerpen en werkvormen die we in ons werk wellicht kunnen toepassen.


 
Criteria HUB-leden
In principe is iedereen welkom die belangstelling heeft voor het thema Zingeving - zoals hierboven omschreven. Het is de bedoeling dat nieuwe leden op de Startdag instromen.
 
Thema's/onderwerpen
Onderwerpen die de afgelopen jaren aan bod zijn geweest zijn onder andere:
 • Persoonlijk leiderschap, innerlijk kompas en eigenaarschap
 • Zinvol creëren en zingeving als bron van kracht
 • Ziel & bezieling
 • Hartvaardigheden in organisaties en het toepassen ervan
 • Omgaan met pijn en verlies
 • Dansen in de regen
 • Zingeving, muziek en kunst
 • Moed van imperfectie
 • Kiezen vanuit diepste verlangens & knellende keuzes
 • Ondragelijke lichtheid van het bestaan
 • Loslaten en rouw
 • Van knelpunt naar transformatie
 • Natuur en duurzaamheid
Agenda

Voor dit seizoen (2022/2023) is de voorlopige agenda:

 • Woensdag 16 september 2022: Startdag
 • Vrijdag 28 - zondag 30 oktober 2022 (weekend): Balans
 • Vrijdag 11 november 2022: Polycrisis: hoe omgaan met de vele crises die in de wereld spelen?
 • Vrijdag 20 januari 2023: Liefde, inclusiviteit en duurzaamheid
 • Woensdag 1 of vrijdag 3 maart 2023: Zingeving vanuit filosofische inspiratie
 • Vrijdag 21 – zondag 23 april 2023 (weekend): thema nog te kiezen
 • Woensdag 7 of vrijdag 9 juli 2023: thema nog te kiezen
Contactgegevens HUB coördinator
Voor nadere informatie en aanmelding ben je van harte welkom om contact op te nemen met coördinator Maarten Stoffers, 06 50944291 of info@maartenstoffers.nl.