Algemene Ledenvergadering 2024 - online


Graag nodigen we je uit voor onze jaarlijkse online Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 mei 2024 van 19.00 - 20.00 uur via Zoom.
 
AGENDA
  1. Opening en welkom - door voorzitter Jackelien van Dijk
  2. Voorstellen nieuwe bestuursleden - door voorzitter Jackelien van Dijk
  3. Toelichting op de 4 focusonderwerpen van het bestuur - door bestuursleden per focusonderwerp
  4. Jaarrekening 2023 en decharge door de vergadering - door penningmeester Jeroen de Koning
  5. Begroting 2024 & 2025 inclusief contributie 2025 - door penningmeester Jeroen de Koning
  6. Jaarverslag 2023 - door directeur Dick Krikke
  7. Jaarplan 2024 - door directeur Dick Krikke
  8. Rondvraag en sluiting inclusief lezen en vastleggen notulen – door secretaris Saskia Ruijter
LET OP
De Algemene Ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden!
 
AANMELDEN
Je kunt je via onderstaande blauwe button aanmelden. Na je aanmelding ontvang je automatisch een bevestiging in je mailbox met de deelnamegegevens (Zoom-link en wachtwoord). Uiterlijk een week van tevoren ontvang je een mail met de bijbehorende agendastukken.
 
VERHINDERD?
Kun je er niet bij zijn? Geen nood, want de ALV wordt opgenomen en de opname wordt, tezamen met de Besluiten & Acties en de Presentatie, op de Ledenvergadering pagina van onze website geplaatst. Deze pagina is alleen toegankelijk voor leden door in te loggen via 'Mijn Develhub'.
 
We zien je aanmelding graag tegemoet en hopelijk tot donderdag 23 mei a.s. om 19.00 uur in Zoom! 
 
Bestuur & Kantoororganisatie Develhub,

Jackelien, Annemarie, Fedor, Jeroen, Shiraz, Steffi, Saskia, Aimee, Jolanda & Dick

Ik meld me als lid graag aan voor de Algemene Ledenvergadering 2024 

Volgend agendabericht

Meer