Performance Improvement vanuit de focus op Learning Improvement. Hoe dan?

5 augustus 2019 jbuuts@learning2perform.nl
Performance Support wordt vaak ten onrechte gezien als kers op de taart van het leerproces. Improvement, innovatie, verbeteren: bij uitstek processen waar leren een grote rol speelt. Maar omgedraaid: hoe zorg je dat performance improvement en innovatie de hoofdrol spelen bij het ontwikkelen van leerprocessen? Hoe maak je van Performance Support het uitgangspunt in plaats van de “cherry on the Learningcake”? Dat vereist een nieuwe mindset, een nieuw mentaal model. Waarom? Dat lees je in deze blog.


 

Mentale modellen en cognitieve strategieën

Iedere professional – dus ook de L&D-professional-  heeft een mentaal model van zijn vakgebied. Het mentale model is jouw beeld van de werkelijkheid over hoe dingen in elkaar stelen, hoe iets nou eenmaal werkt. Het stelt je in staat om met andere professionals te redeneren en problemen op te lossen in het werkdomein. Vergelijk het met een kaart van een gebied waarin je een trektocht gaat maken. De kaart geeft je een beeld hoe het gebied eruitziet: bossen, heuvels, rivieren, wegen.

Met het mentale model -de kaart- alleen kom je er niet. De kaart is nodig om de route te bepalen. Hoe pak je in een bepaalde situatie een probleem aan? Wat zijn de opties? Trek je over de heuvels of blijf je liever op het vlakke? Neem je de snelweg of het pontje? Je cognitieve strategie.  Met mentale model vormt samen met de cognitieve strategie het complexe cognitieve schema van de professional. (Innovatief Onderwijs Ontwerpen, Jeroen J.G. van Merrienboer, Ameike Jansen-Noordman, 2002)


Je navigatiesysteem verdient een update

Het mentale model van L&D is gericht op het leveren van goed georganiseerde leerprocessen met strak gedefinieerde leeruitkomsten. Dat is het gebied waarin we ons bewegen, dat is wat we doen. Onze cognitieve strategie – hoe komen we binnen dat gebied van A naar B- bestaat uit zorgvuldige taak – en trainingsanalyses, leerdoelen, content, leermiddelen en kennis- en  vaardigheidstoetsen.Dat schema helpt je niet meer als je echt werk wilt maken van Performance Improvement. Je navigatiesysteem verdient een upgrade, het is verouderd. Alsof je met het programma van Europa door Marokko rijdt. Je hebt een nieuw mentaal model nodig waarin de werkelijkheid er een is van het verbeteren van prestaties van individuen en de organisatie. Om nieuwe routes uit te tekenen, waarbij ondersteuning van medewerkers in hun werk het vertrekpunt is. Op die route werk je samen met operationele managers en medewerkers om kritieke punten in het werk te ontdekken en de manier om medewerkers daarin te ondersteunen.
 

Bij ons is er te weinig tijd en budget om PS toe te voegen

Kortgeleden sprak ik met een zeer gewaardeerde L&D-professional. Ze zei: “Ik geloof wérkelijk in de gedachte van werkplekleren en performance support. Maar in onze organisatie is er op dit moment echt te weinig tijd, menskracht en geld om óók nog eens Performance Support tools toe te voegen aan het leerprogramma. Alle effort gaat al naar het ontwerpen van “gewone” leerinterventies.”
 
Dáár gaat het mis. Performance Support is alles behalve de kers op de leertaart. Als je trainingen blijft zien als uitgangspunt voor Performance Improvement mis je de essentie: het ondersteunen van de performance zelf, het werk!

 
Probeer het maar!

Vanuit het leren
Neem een performance-probleem en begin met het ontwerpen van een of meer trainingen of e-learnings. Misschien ga je zo te werk:
 
  1. Analyseren van taken waarvan je aanneemt dat de uitvoering verbeterd moet worden om het veronderstelde probleem op te lossen;
  2. Benoemen van vaardigheden en kennis die nodig is voor een correcte taakuitvoering;
  3. Bepalen van een volgorde waarin de taken getraind moeten worden en kennis overgebracht moet worden;
  4. Bepalen van de didactiek: online/offline, werkvormen, beschikbare tijd etc.;
  5. Programmeren van de training.
 
Oh ja….ondersteuning tijdens het werk: Performance Support. Uhmm….we ontwikkelen nog een app met geheugensteuntjes uit de training! Eureka!! De kers op de taart.

Vanuit Performance Improvement
ls je Performance Improvement werkelijk serieus neemt, kun je beter:
 
  1. Het proces waarin het performance-probleem zich voordoet, analyseren met de uitvoerders.
  2. Inventariseren waar het mis gaat en waar betere/meer ondersteuning nodig is.
  3. Benoemen van kritieke taken waarvoor extra training nodig is voorafgaand aan de ondersteuning in het werk.
  4. Met de performers nagaan welke ondersteuning in het werk het meest effectief en gewenst is.
  5. De noodzakelijke Performance Support en de extra trainingsmomenten ontwerpen, ontwikkelen en programmeren.
 
Het mentale model dat je gebruikt voor het ontwerpen en ontwikkelen van leerprocessen, leidt niet tot effectieve Performance Support. Het lukt je gewoonweg niet omdat de route naar Performance Improvement “niet op de kaart staat”.

Terwijl – andersom – met een mentaal model voor het ontwerpen van performance support, de trainingen die je ontwerpt altijd en uitsluitend zullen leiden tot effectieve ondersteuning in het werk. En daardoor tot Performance Improvement!
 

5 Moments of Need

L&D-professionals die werkelijk willen bijdragen aan Performance Improvement, doen dat niet door Learning Events als uitgangspunt te nemen. Dat lukt niet omdat je dan vastloopt in oude denkpatronen en modellen die nu eenmaal Learning Improvement als doel hebben.  

De methodologie van 5 Moments of Need biedt houvast om juist wél van meet af aan de performance als uitgangspunt te nemen. Zodat L&D daadwerkelijk waarde toevoegt aan de business door te werken aan Performance Improvement en L&D bijdraagt aan het realiseren van bedrijfsdoelstellingen.

5 Moments of Need start met het opsplitsen van het werkproces in concrete taken en stappen zoals die in de praktijk door experts worden uitgevoerd. In deze zogenoemde Rapid Workflow Analysis (RWA) wordt samen met Subject Matter Experts ook nagegaan welke kennis en ondersteuning daarbij nodig is. Dát is het startpunt. Van daar uit wordt de impact van de uitvoering van de taken en stappen beoordeeld (Critical Task Analysis).  Voor taken die bij falen of incorrecte uitvoering catastrofale gevolgen zouden hebben op het werkproces of voor de organisatie, worden traditionele interventies als bijvoorbeeld trainingen ontworpen. Bovendien worden die taken ook nog ondersteund door Performance Support. Zo blíjft de focus op performance gericht, terwijl op andere momenten ook training wordt ingezet als dat noodzakelijk en effectief is. Resultaat: een optimale blend met de focus op Performance Improvement!
 

Wil je weten hoe dat in de praktijk werkt?

In Nederland is al veel ervaring opgedaan met het ontwerpen op basis van de 5 Moments of Need. Met name Xprtise in Den Bosch heeft veel ervaring met het ondersteunen van organisaties die met het model aan de slag willen. Een mooi voorbeeld hiervan is de businesscase van STEDIN, netbeheerder voor gas en elektriciteit in Zuid-Holland, Utrecht, regio Amstelland, Kennemerland en Noordoost Friesland.

Op 12 november a.s. start een nieuwe opleiding bij Xprtise waarin je leert de methodologie van 5 Moments of Need in de praktijk te brengen. Is een volledige opleiding nog niet aan de orde of past die niet in je agenda, maar wil je toch veel meer weten over Performance Support en de 5 Moments of Need, dan kun je altijd contact met me opnemen. Ook als je er gewoon eens vrijblijvend over van gedachten wilt wisselen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Naam verplicht
Email verplicht, wordt nooit getoond