Gratis e-book voor L&D-Professionals die twijfelen!

29 maart 2019 jglbuuts@hotmail.com
L&D Pro’s zetten al hun creativiteit, expertise en enthousiasme in om waarde toe te voegen aan het succes van de organisatie. Maar is dat genoeg? Twijfel? In deze blog een preview van mijn nieuwe e-book. Je kunt het hier gratis downloaden. Lezen vergt niet al te veel van je kostbare tijd (half uurtje). Daarna weet je waar je twijfel vandaan komt. Het e-book geeft nuttige informatie en tips hoe je als L&D-pro meer impact creëert, meer waarde kunt toevoegen aan de organisatie.

 
Niemand twijfelt aan de expertise en inzet van L&D

L&D-professionals zijn enthousiaste experts die niets liever willen dan mensen helpen op hun reis naar vakmanschap. Medewerkers die op hun beurt hun vakmanschap weer kunnen inzetten voor hun organisatie. Op die manier creëert L&D impact, en voegt voldoende waarde toe aan het succes van de organisatie. Denk je…
Er zijn L&D-pro’s die twijfelen of hun enthousiasme, creativiteit en tomeloze inzet wel voldoende is. Soms bekruipt hen het gevoel dat de beste, meest efficiënte en creatieve leeroplossingen te weinig effect hebben op het benutten van kansen of oplossen van problemen in de organisatie. En met enige regelmaat worden ze daarin ook nog bevestigd door managers en medewerkers.

Hoe komt dat? Wat kun je daaraan veranderen? Doen we nog wel de goede dingen en doen we die goed? In mijn nieuwe e-book: “Impact creëren, de toegevoegde waarde van Learning & Development”, wil ik je inzicht geven in de oorzaak van je twijfel en hoe je door een andere aanpak wél het verschil kunt maken als L&D-er. Hier een preview.


Vanwaar dat onbestemde gevoel?

In het e-book laat ik zien dat verschillende factoren leiden tot het eenzijdige beeld dat veel stakeholders in de organisatie hebben van L&D. It’s all-in the name! Bij Learning & Development denk je aan leren; ontwerpers van mooie leertrajecten, providers van leerinterventies. L&D-ers hebben verstand van leren, zij weten wat en hoe mensen leren. Tja, zij zijn dan ook de Learning Experts!

De focus ligt, in naam én in de praktijk, op leren. Bijna elk probleem wordt gerelateerd aan een vermeend kennis- of vaardigheidsgebrek. Leren wordt toch vooral geassocieerd met het overdragen van content. Dat gebeurt ook nog eens vaak buiten de context van het werk, waar performance wordt geleverd. Daar worden medewerkers beoordeeld op de kwaliteit van hun performance. Voor hen is het vaak moeilijk om het werk van L&D te linken aan hún dagelijkse praktijk, die er natuurlijk zeker is. Probeer hen, en hun leiders en managers dan maar eens te overtuigen van de impact en de toegevoegde waarde van L&D.


De reis naar vakmanschap

Zie leren en presteren als een reis naar vakmanschap. Een tocht met onverwachte obstakels, wendingen en veranderingen die elkaar in een hoog tempo opvolgen. Dat is een proces, geen eenmalige, afgeronde cursus of opleiding. De echte reis begint daarna, met steeds veranderende situaties waarin je de geleerde kennis en vaardigheden moet toepassen. Sommige daarvan ben je vergeten, andere zijn gewoon niet bruikbaar. In deze fase van transfer moet je kennis en vaardigheden vertalen naar de context, jóuw context op dát moment. Waar is L&D?Laten we de medewerker in deze cruciale fase van de reis aan zijn lot over? Helaas is dat wel vaak het geval. Omdat we de aandacht meer op leren hebben gericht dan op de context van het werk. We wéten vaak niet eens welke ondersteuning en begeleiding we de medewerker zouden moeten bieden.

 
L&D als reisbegeleider

In het e-book worden de fases Train, Transfer en Sustain zoals Conrad Gottfredson en Bob Mosher die hebben beschreven, uitgelegd. In deze fases op weg naar vakmanschap, zou L&D de rol als reisbegeleider moeten opnemen. Na de fase Train begint de reis naar vakmanschap. Eenmaal op weg, in de fases Transfer en Sustain, moet het geleerde worden toegepast. In een werkelijkheid die afwijkt van de Train-fase, met verloren gegane kennis en vaardigheden en vaak zonder of onvoldoende ondersteuning en begeleiding. In deze fase moeten plotseling ontstane problemen opgelost worden en flexibel worden ingespeeld op veranderingen. Die zich in een steeds hoger tempo voordoen. Zonder ondersteuning is dat erg lastig. Het reisdoel – vakmanschap- raakt verder uit zicht en loopt ernstige vertraging op.

Terwijl vertraging funest is voor de organisatie. De tijd om een medewerker op een zeker niveau van competentie te brengen is kritisch in een complexe en turbulente omgeving. Waarin alle zeilen moeten worden bijgezet om kansen te benutten, bedreigingen te ontlopen en de concurrentie voor te blijven.
 
Tijdens de reis is ondersteuning en begeleiding nodig. Juist dáár kan L&D haar toegevoegde waarde voor de organisatie laten zien. Door het bieden van effectieve ondersteuning op het juiste moment in de betreffende fase, wordt de tijd naar competent handelen bekort, geoptimaliseerd. Dan komt de bijdrage van L&D in lijn met business-needs, meetbaar met Key Performance Indicators (KPI). Ondersteuning in de workflow, daar waar performance wordt gerealiseerd, noemen we Performance Support, een begrip dat verder wordt uitgewerkt in het e-book.
 
Om dat te bereiken moet L&D een andere benadering kiezen, één die veel meer gericht is op performance en minder nadrukkelijk op trainen. Trainen blijft belangrijk als voorwaarde om te kunnen presteren. Zolang de performance het uitgangspunt is. Dat is een fundamentele shift van het leerparadigma naar het presteer paradigma.
 
Het e-book beschrijft de methodologie van 5 Moments of Need als een ontwerpmodel dat uitgaat van performance. De momenten waarop het geleerde wordt toegepast (Apply), problemen opgelost moeten worden (Solve) en wanneer het werk ingrijpend verandert (Change). Daar ligt het accent van het ontwerp en daarvoor worden vormen van ondersteuning en begeleiding bedacht en ingevoerd. Onmisbaar in de schakel van Train-Transfer-Sustain zijn de momenten waarop iets nieuws wordt geleerd (New) en waarin de behoefte aan verdieping groot is (More). Daar zijn formele interventies al training erg belangrijk.

Door deze momenten goed in kaart te brengen kan L&D heel nauwkeurig kennis en informatie aanbieden, op juist die momenten waarin de medewerker dat het meest nodig heeft en in de juiste proporties. Just-in-time, just enough en just-for-me!
 

Stepping Stones

Het e-book wijst je de weg naar een nieuwe aanpak waarmee L&D meer waarde toe kan voegen aan het succes van de organisatie. Door het enthousiasme, de expertise en de tomeloze inzet meer te richten op performance. Het e-book geeft hiermee een aanzet tot bewustwording.
 
Een dergelijke fundamenteel andere benadering gaat niet van de ene dag op de andere. Er moet een beweging in gang worden gezet die leidt tot een fundamenteel andere rol van L&D, met aangepaste structuren en beleid. Dat kan natuurlijk niet alleen de verantwoordelijkheid van L&D of HRD zelf zijn. Daarvoor moeten alle stakeholders mee in de verandering.
 
Het boek sluit af met concrete tips om zelf een aanzet tot verandering te geven in je organisatie. Kleine stapjes “stepping stones”. Met als uiteindelijke doel: betere en snellere competentie-ontwikkeling van medewerkers en een L&D-afdeling die impact creëert en haar toegevoegde waarde -aantoonbaar en meetbaar- levert aan het succes van de organisatie.
 
Hier nogmaals de link om het e-book te downloaden. Het is gratis, je hoeft er niet eens je gegevens voor achter te laten. Al ben ik natuurlijk altijd benieuwd naar je reactie.

Geen reacties

Plaats een reactie

Naam verplicht
Email verplicht, wordt nooit getoond