De werkgroep Future Workskills van Develhub is een jonge werkgroep. In het voorjaar van 2018 zijn we gestart, toen onder de naam Werkgroep Rijnmond.
 

Thema

De Werkgroep Future Workskills is een thematische werkgroep. De werkgroep wil kennis over het onderwerp vergaren, ervaringen opdoen en deze delen met anderen.

De volgende vragen staan daarbij centraal:
  • Wat zijn future work skills? 
  • Voor wie zijn deze skills relevant/urgent? Geldt dit voor iedereen?
  • Wat betekent het voor medewerkers en organisaties en wat betekent het voor ons als HR professional? Hierbij kijken we niet alleen naar de vaardigheden die in de toekomst nodig zijn, maar ook naar wat een organisatie nodig heeft om die vaardigheden uit te kunnen oefenen. 
  • En vanuit het oogpunt van verandering: welke rol speelt veranderbereidheid en hoe kun je beweging genereren of stimuleren?
 
We zijn aan de slag gegaan en het blijkt een spannende zoektocht. “Ben je echt klaar voor de toekomst als je doet/blijft doen waar je goed in bent?” is een vraag die tijdens onze laatste bijeenkomst indringend aan de orde kwam. Een pasklaar antwoord hadden we niet, wel een goed gesprek. Wij zetten onze ontdekkingsreis voort, op zoek naar goede en slechte voorbeelden en naar achtergronden en aannames die daar gehanteerd worden. We zijn voornemens om aan het eind van 2019 onze bevindingen op een future workskills-proof manier te delen. 


Waarom dit thema?

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan in een razend tempo. Digitalisering, robotisering en het gebruik van algoritmen zijn belangrijke katalysatoren hiervan. De gevolgen zijn lastig in te schatten, het roept wel vragen op. Over onze eigen rol bijvoorbeeld: schieten we bij grote veranderingen als deze in onze “opleidingsreflex” of moeten we ons ook als eigenaar van dit vraagstuk opwerpen?
 

Werkwijze 

De werkgroep komt elk kwartaal bijeen. Enkele leden bereiden de bijeenkomst voor; zij stellen een programma op, regelen de locatie en de faciliteiten en hanteren de voorzittershamer. De werkgroep is gestart onder de naam Werkgroep Rijnmond. De huidige deelnemers komen tot nu toe (dus) vooral uit de regio Rotterdam en Den Haag, maar het is geen vereiste voor aanwezigheid en deelname.
 

Deelname

Deelnemers aan de werkgroep komen uit het bedrijfsleven en overheid en zijn HR(D) professionals met interesse voor het onderwerp. Heb jij die interesse ook? Ben jij een HR(D) professional en wil je aansluiten, dan ben je van harte welkom!  Lidmaatschap van de Develhub is geen voorwaarde voor deelname. Het is wel fijn als je ook echt actief lid van de werkgroep bent.
 

Meer informatie

Wil je deelnemen aan de werkgroep? Of heb je een vraag? Neem dan contact op via info@develhub.nl.
 

Bijeenkomsten

Klik hier voor een blog van werkgroep-lid Timon Blok die hij schreef n.a.v. de werkgroep-bijeenkomst op 14 juli 2020 met als thema 'Wat zijn nu die 21st century skills, en in hoeverre zijn ze daadwerkelijk relevant?'