Als L&O (of L&D) specialist ben je vaak actief om anderen te adviseren in, of helpen met leren. We zijn veel bezig met het leren van ‘anderen’. Maar hoe hebben we het voor onszelf geregeld? Hoe kijken we zelf tegen de ontwikkelingen van ons vakgebied aan? Wat is persoonlijke identiteit als vakspecialist en hoe sluit dat aan bij veranderingen in de wereld om ons heen? En wat kan de rol van de vereniging daarin zijn?

In de zomer van 2020 is Develhub gestart met het ontwikkelen van de ‘zelfreflectie’ methode (ALISZ). Om deze methode te voorzien van een onderliggende visie zijn wij (Lois Baas, Wim van Wieren, Jeannot van Mierlo en Sjia Cornelissen) gestart met het verkennen van dit thema. We kwamen er al snel achter dat het een groot onderwerp is voor iets wat, als we er woorden aan geven, opvallend onbewust afspeelt en ons als professional zowel verbindt als verdeelt.
   
Zoals het een visiegroep van professionals vaker vergaat, bleek dit al snel op een soort 'pelgrimstocht' uit te draaien. Een zoektocht naar jezelf en hoe je jezelf verhoudt tot het vakgebied in al zijn breedte en diepte. Een verkenningssessie met Manon Ruiters en Rob Poell, waarin we onze eerste bevindingen toetsten, leerde ons dat er verschillende invalshoeken of perspectieven in het vakgebied te vinden zijn. Wat voor de één een logische gevolgtrekking is, is dat voor de ander zeker niet.

  • Hoe zien we de ontwikkelingen in de wereld van invloed zijn op ons vakgebied en persoonlijke kwaliteiten?
  • Bezien we onze ontwikkelende vakprofessionaliteit smal (persoonlijke- en team interventies verzorgen, leren en ontwikkeling is een doel op zich) of veel breder (organisatieverbetering, leren is een middel voor iets anders)?
  • Wat is het antwoord op 'goed werk' vanuit onze vakprofessionaliteit bekeken?
  • Hoe reflecteer je op je kwaliteiten zonder norm?
  • Waar liggen de grenzen of overlappingen bij een L&O adviseur en een organisatieadviseur? 
 

Conclusies

Tijdens het jaarcongres van 19 november 2020 hebben we de eerste conclusies in de vorm van een workshop gedeeld. Daar bleek al snel dat het onderwerp velen aanspreekt. En dat er behoefte is om daar een continue reis van te maken. In aansluiting met andere HUB’s, waarin deelvragen of thema’s op een soortgelijke manier worden uitgewerkt of waarin in ieder geval wordt geleerd.

Norm

De visie willen we dus gezamenlijk maken door constante reflectie van onze eigen professionele groei tegen een collectieve groei. Alleen onze gekozen norm ontbreekt nog. Daar gaan we naar op zoek. Een van de eerste thema's daarin is welke vraag of thematiek zou jij nog willen toevoegen en hoe helpt het ATD model (Develhub is mediapartner van de ATD) bij het vaststellen van normering? Die zoektocht willen we vormgeven door een actieve agenda te maken rondom de ‘Visieplaat L&O Professional'. Geen antwoorden maar vragen. Want vragen prikkelt je fantasie en je creativiteit. Faciliteert het reflecteren en leren. Je antwoorden op deze vragen kun je gebruiken om in de Develhub Alisz reflectietool op zoek te gaan naar antwoorden.

Deelname

Wil jij mee op reis en voel je je aangesproken door onze uitdaging? Of heb je andere vragen? Neem dan contact op met een van onderstaande huidige leden. We hebben nog geen vaste meetings. Op basis van de aanmeldingen gaan we iets organiseren.
 
Sjia Cornelisseninfo@sjiacornelissen.nl - 06-53750551
Jeannot van Mierlo - jeannot@zininontwikkelen.nl - 06-26212764
Wim van Wieren - wbvanwieren@outlook.com - 06-40743953
Dick Krikke - dick.krikke@develhub.nl - 06-53985248