Wat is microlearning?

22 juni 2019 h.vd.berg66@kpnmail.nl
Volgens de gezaghebbende Josh Bersin (Principal ‘Bersin by Deloitte’) is microlearning dé trend in corporate learning in de USA. De ontwikkeling past in de razendsnelle groei van HRD-tools voor bedrijven en opleiders. De opkomst is een logisch gevolg van de groei van dataverkeer via mobile devices en de populariteit van video. Als we over microlearnings (of essentials) spreken, hebben we het over korte leereenheden die gericht zijn op een korte termijn leeractiviteit. De term wordt gebruikt in het e-learning-domein als een nieuw paradigma voor vooral informele leerprocessen in gecontroleerde omgevingen. Hieronder worden de voordelen besproken en tref je uitgebreide uitleg aan over de toepassingsmogelijkheden.
 

Op alle devices

Microlearnings zijn vaak via (mobile) devices te volgen en bevatten meestal didactische video’s. Het is een aanvulling op de traditionele e-learning, waarmee de behoefte aan informeel opleiden wordt ingevuld. Het kan ook zijn dat de microlearning niet online is, omdat er voor het maken van microlearning vooral gedacht wordt vanuit de lerende: waar ontstaat zijn leervraag, heeft hij dan toegang tot internet of niet. Indien niet, dan wordt de learning een off-line learning.


 

Voordeel

Voordeel van microlearnings is dat het een formele tool is die ingezet wordt voor informeel leren. Voor de komst van microlearnings had de werkgever géén invloed op wat er tijdens het informele leren werd geleerd. Vaak werd op de momenten dat een medewerker behoefte had aan kennis de collega gevraagd om advies. De werkgever kon alleen maar hopen dat het juiste advies en voorbeeld gegeven werd. In de jaren zeventig vertaalde werkgevers deze angst in dikke handboeken met als titel ‘hoe werken we hier’. Die boeken werden log en zwaar. Niet erg. Maar wat wel erg was, was dat ze niet ingekeken werden, behalve dan door de kwaliteitsmanager die ze moest onderhouden. Medewerkers maakten geen gebruik van de handboeken en de kwaliteitsmanagers overleefden vaak niet de bezuinigingsrondes. De behoefte aan het snel en makkelijk beschikbaar stellen van goede kennis bleef echter bestaan. Microlearning geeft hier nu handen en voeten aan. Natuurlijk kan één microlearning niet veel kennis en content bevatten. Wel is het mogelijk om één breed onderwerp als serie (thread) aan te bieden aan medewerkers. Per microlearning wordt één leerdoel uitgewerkt volgens de principes van design thinking. Daarbij is de employee journey het uitgangspunt. Helder dus dat de medewerker en zijn ontwikkeling als uitgangspunt gebruikt worden en niet het dikke handboek van de kwaliteitsmanager.
 

Leerresultaat

Er kan met microlearning een optimaal leerresultaat behaald worden door de microlearning via een pushstrategie aan te bieden. De medewerker krijgt een microlearning voorgeschoteld op een moment dat de werkgever denkt dat het van belang is. Hiermee kijkt de werkgever naar de echte momenten die ertoe doen voor de medewerker. Het aanbieden wordt vaak via een algoritme geregeld en de leerstof wordt herhaald (zogenaamde spaced repetition). Het succes van microlearning bij de medewerker is afhankelijk van de acceptatie van de pushstrategie én de toegankelijkheid, inhoud en benodigde tijd om de leeractiviteit af te ronden.
 

Voorbeelden van toepassingen

Microlearning kan ingezet worden voor:
 
  1. Soft skills/gedragsverandering
  2. Compliance
  3. Professional skills/performance support

Ad 1 Soft skills/gedragsverandering
een project wat Let’s Learn! recent heeft afgerond is gericht op managers die met Het Goede Gesprek over Duurzame Inzetbaarheid moeten starten. We hebben samen met de trainers, Jan Stok en Hedwig Visser, een video gemaakt. Managers kunnen deze video met een goed voorbeeld van een goed gesprek tussen een manager en haar medewerker bekijken nadat ze een introductie hebben gehad over het onderwerp. Ze weten dan de basis van Duurzame Inzetbaarheid (vakmanschap, vitaliteit en motivatie) en moeten de gesprekken gaan voeren. In de video zie je niet alleen dat het laagdrempelige gesprekken zijn, maar zie je ook hoe de medewerker én manager het gesprek ervaren. Alles om de manager maar te motiveren om met deze gesprekken te starten in de praktijk.  

Ad 2 Compliance
Veel bedrijven moeten jaarlijks aantonen bij certificerende en controlerende instanties dat hun medewerkers op de hoogte zijn van de laatste veranderingen in de wet. Voorheen gebeurde dat door medewerkers een memo te sturen en verplicht een toets af te nemen. Steeds vaker gaat dat nu met microlearnings die in een Leer Management Systeem beschikbaar zijn. De medewerker ontvangt een alert uit het systeem met daarbij de link naar de korte microlearning. Indien hij de microlearning afrondt geeft het systeem het vinkje automatisch achter zijn naam. De tijd die de medewerker bezig is met de update is hierdoor teruggebracht tot het minimale. De weerstand tegen alle verplichte compliance zaken nemen hierdoor af.

Ad 3 Professional skills/performance support
voor een project in Ghana moesten flink wat lokale medewerkers getraind worden door Nederlandse bouwer van de 85 waterzuiveringsinstallaties. Om dat efficiënt te organiseren is gebruik gemaakt van microlearnings. De Nederlandse bouwers kunnen hierdoor op afstand wijzen op de essential die betrekking heeft op de taak waarover de lokale medewerker vragen heeft. In de praktijk is het aantal vragen gereduceerd, aangezien alle handelingen die op de installatie uitgevoerd moeten worden terug te vinden zijn in de microlearnings.

Drie voorbeelden van toepassingen die door Let’s Learn! uitgevoerd zijn. Zoek je naar meer voorbeelden, kijk dan vooral op onze website.
 
Auteur: Helma van den Berg, microlearning expert en eigenaar Let’s Learn!

Geen reacties

Plaats een reactie

Naam verplicht
Email verplicht, wordt nooit getoond