Live Online Leren, Flipping the classroom en 70-20-10

31 augustus 2018 anoeska@learningconnected.nl
In mijn eerste twee blogs heb ik jullie al meer verteld over de nieuwe leermethodiek ‘Live Online Leren.’ In deze derde blog zal ik jullie vertellen over twee trends in de opleidingswereld die aansluiten bij het Live Online Leren.
 

Trends in de onderwijswereld

Binnen de wereld van opleidingen zijn er regelmatig verschillende trends te vinden. Bepaalde componenten in de didactiek komen steeds weer terug in een nieuw jasje. Deze componenten komen niet voor niets steeds weer terug, dit zijn werkende componenten.


Een belangrijk aspect van het Live Online Leren is dat formeel en informeel leren elkaar kunnen afwisselen. Op deze manier wordt het beste van de verschillende principes in de steeds terugkomende leervormen gecombineerd. Twee voorbeelden van deze leervormen zijn Flipping the classroom en 70-20-10.
 

Flipping the classroom

Flipping the classroom is een leermethode die volgens onderzoek bijdraagt aan meer ruimte voor interactiviteit in de klas (Kennisnet, 2017; Yilmaz, 2017). In de omgedraaide klas wordt de klassikale instructie omgewisseld met het individuele huiswerk. De instructie die normaal in de klas gegeven wordt, wordt nu door de leerlingen of cursisten zelf voorbereid. Dit kan in de praktijk worden gebracht, wanneer er sprake is van een goede leeromgeving voor het zelfstandige gedeelte.

Dit komt terug in het Live Online Leren. In de online leeromgeving kan de cursist als voorbereiding op de sessie aan de slag met websites, artikelen, filmpjes of e-learnings. Met de opgedane kennis gaat de cursist op de afgesproken tijd naar het Live Online klaslokaal, waar de stof door middel van interactieve opdrachten en gesprekken eigen gemaakt wordt. In het Live Online klaslokaal kan er worden gewerkt aan opdrachten, projecten en meta-cognitieve vaardigheden.
 

70-20-10

Het leermodel 70-20-10 gaat uit van de gedachte dat:
- 70% van wat mensen leren, geleerd wordt door ervaring en oefening in de praktijk,;
- 20% voorkomt uit interactie met anderen;
- 10% door formeel leren (Jennings, 2011).

Door Live Online Leren in te zetten, kan het geleerde direct in de praktijk ervaren en geoefend worden. Live Online leren maakt het namelijk mogelijk om flexibele leertrajecten op te zetten die met kleine stukjes instructie (namelijk in de live sessies) gecombineerd met praktijkopdrachten en zelfstudie een didactische meerwaarde opleveren.

Er kan gewerkt worden in een langere periode met kortere sessies, waarbij er afgewisseld kan worden tussen voorbereidingsopdrachten, live sessies met verdieping of terugkoppeling, casuïstiekbespreking, coaching sessies, etc.  De trainer kan online een korte uitleg geven vanuit de theorie, de deelnemers vervolgens met een praktijkopdracht de werkvloer opsturen en aan het eind van de dag weer samen laten inloggen om de ervaringen van die dag te bespreken. Hierdoor kan een veel betere link worden gelegd tussen het theoretisch leren en het leren in de praktijk. Op deze manier zal het geleerde veel beter blijven hangen dan wanneer het alleen formeel wordt overgebracht.

Heb je zelf al ervaring met online leren? En met wat voor vormen van online leren? Ik hoor hier graag meer over van jullie!
 
 
 

Geen reacties

Plaats een reactie

Naam verplicht
Email verplicht, wordt nooit getoond