Live Online Leren: een nieuwe manier van leren

6 juli 2018 anoeska@learningconnected.nl


Balans tussen werk/leren en privé

In de open en dynamische maatschappij van vandaag de dag, heeft een groot deel van de mensen een voorkeur voor een flexibel leersysteem, waarin leren, werk en familie makkelijk gecombineerd kunnen worden. Werknemers van nu zijn veel minder geneigd om hun werk-privé balans op te geven dan de vorige generaties. Dat men hier minder toe geneigd is, heeft onder andere te maken met de psychologische relatie tussen werknemer en werkgever. Er is in deze tijd sprake van een meer gelijkwaardige relatie, waarbij de werkgever en de werknemer elkáár iets te bieden hebben (Jones, Burke, & Westman, 2006) en de werknemer hier een grotere stem in heeft dan voorheen.


Een leven lang leren

Verder is het voor werkgevers van belang dat medewerkers up-to-date en breed inzetbaar zijn. In het onderzoek van Van Dam, Van Der Heijden, & Schyns uit 2006 wordt hierover geschreven. Er wordt verteld hoe door de voortdurende veranderingen in en rond organisaties en door de nadruk op employability de aandacht voor de individuele ontwikkeling van medewerkers de laatste jaren is toegenomen. Met employability wordt bedoeld dat er van medewerkers wordt verwacht dat ze meegroeien met hun bedrijf en/of vakgebied en dat ze dus ook in de toekomst optimaal inzetbaar zullen zijn. Het ontwikkelen van medewerkers wordt niet langer als incidenteel gezien, maar wordt als een continu proces opgevat.
 

Een vraag naar een andere vorm van onderwijs

Het is de vraag of de huidige manier van opleiden of trainen hier nog geschikt voor is. Bedrijven willen hun personeel zo op kunnen leiden dat de praktijk dichtbij het geleerde blijft en het geleerde snel in de praktijk kan worden gebracht. Ook moeten cursussen een hoog leerrendement hebben, zodat de werknemer niet te veel uren van zijn/haar werk weg hoeft te zijn. De werknemer wil bovendien niet te veel van zijn/haar vrije tijd moeten inleveren. Een klassikale training, waarbij de werknemer een eind moet reizen en bovendien een dag van werk mist, is niet altijd meer de ideale oplossing. Zo zetten steeds meer organisaties in deze tijd de e-learning in als manier van opleiden, maar helaas mist hier wel het contact met de expert of met collega’s, juist die interactie die zo waardevol is voor het leerproces!
 

LOL

Live Online Leren biedt hier een oplossing. De Live Online Leren methode, oftewel de LOL-methode, van Learning Connected en Study2Go, is een innovatieve didactiek waarin de voordelen van e-learning en klassikaal onderwijs bijeenkomen; evenals didactiek en techniek. Het kan op elke gewenste locatie (thuis, op het werk of op vakantie), maar mét live interactie tussen de expert en de cursisten (voordeel van klassikaal onderwijs).

Vanaf nu zul je maandelijks een blog over Live Online Leren kunnen lezen. In de blogs zal ik meer ingaan op de achterliggende methodiek en op de verschillende wijzen waarop Live Online Leren al in de praktijk wordt ingezet. Ik hoop je dan ook te kunnen inspireren met nieuwe ideeën over leren.

1 reactie


Ismail Osman
vrijdag 6 juli 2018
Cool!

Plaats een reactie

Naam verplicht
Email verplicht, wordt nooit getoond