Het verschil tussen Live Online Leren en e-learning

3 augustus 2018 anoeska@learningconnected.nl
In mijn eerste blog voor NVO2 (6 juli 2018) heb ik je kennis laten maken met een nieuwe manier van leren, namelijk Live Online Leren. Ik heb je verteld hoe we in deze tijd behoefte hebben aan een meer flexibel leersysteem en dat digitale mogelijkheden hier een uitkomst bieden. Ook heb ik je verteld dat steeds meer organisaties er daarom voor kiezen om e-learning in te zetten bij het opleiden van hun medewerkers, maar dat er wel een nadeel aan e-learning zit, namelijk de interactie met een expert en/of collega’s die ontbreekt.


 
Een e-learning is niet hetzelfde als Live Online Leren. Voor wie nieuw is in de wereld van online opleiden, kunnen de verschillende termen echter nogal eens verwarrend zijn. Om deze reden zal ik je in deze blog meer vertellen over voordelen en nadelen van de e-learning, en zal ik je vertellen waarin nu precies het verschil ligt tussen een e-learning en Live Online Leren.
 

Wat is e-learning?

E-learning is een vorm van leren op afstand, wat compleet wordt voorzien door een elektronisch medium, zoals het internet, en waarbij tools worden ingezet die het leren bevorderen en ondersteunen. Cursisten volgen hierbij zelfstudiemodules zonder tussenkomst van een trainer (Lara et al., 2013).
 

De voordelen van een e-learning

Een e-learning biedt veel voordelen in vergelijking met een face-to-face cursus. Zo worden onder meer de volgende voordelen vaak genoemd (e-learningwijzer.nl, 2017; e-learning.nl, 2017):
 
  • Flexibiliteit: altijd en overal, cursisten kunnen het traject starten en volgen wanneer hen dat uitkomt en het traject volgen in eigen tempo. Daarnaast kunnen cursisten precies datgene leren wat ze nodig hebben en precies op het moment dat ze het nodig hebben.
  • Minder regelwerk: er hoeven minder huishoudelijke zaken geregeld te worden, zoals het afhuren van een locatie, koffie/thee zetten, reistijd voor cursisten en trainers, etc.
  • Besparing trainingstijd door adaptiviteit: de leerling kan zelf de tijd nemen die nodig is. Daarnaast, verschillend materiaal voor verschillende doelgroepen is makkelijk te plaatsen.
  • Secundaire processen verbeteren: veel administratieve zaken hoeven niet meer door iemand bijgehouden te worden, maar worden automatisch door het programma bijgehouden, zoals start cursus, voortgang cursus, cijfers, etc..
 
 

Nadelen van e-learning

Dankzij de voordelen die hiervoor genoemd zijn, groeit de markt van e-learning snel. Er zijn echter ook verschillende aspecten waardoor opleidingen in de vorm van een e-learning niet altijd werken (Sun, Tsai, Finger, Chen, & Yeh, 2008).

Niet elke cursist is klaar voor het gebruik van een e-learning, vertelt Grabau (2015) in zijn onderzoek. Een e-learning veronderstelt namelijk een aantal verschillende interpersoonlijke vaardigheden, zoals: zelfeffectiviteit, zelfregulatie, goede communicatieve vaardigheden, timemanagement vaardigheden en doelgericht werken. Cursisten die hier niet over beschikken, kunnen achterblijven of vastlopen in een traject zonder directe begeleiding, zoals bij e-learning vaak het geval is.

Een hiermee samenhangend nadeel van e-learning is het gebrek aan het contact tussen de expert en de cursist. De supervisie van cursisten is belangrijk omdat het zo eerder gedetecteerd kan worden wanneer cursisten hun werk niet goed genoeg hebben voorbereid of dreigen af te haken. Omdat expert en cursist elkaar tijdens het volgen van een e-learning niet zien, zorgt dit ervoor dat cursisten weinig tot geen feedback op hun leerprestaties krijgen. Trainers krijgen in veel gevallen wel bericht over de voortgang van de cursisten via de systemen van e-learning, maar deze informatie is te veel om te kunnen interpreteren en analyseren (Lara et al., 2013). Hierdoor hebben de trainers alsnog geen goed zicht op de voortgang van hun cursisten.

Uit onderzoek van Govindasamy (2002) blijkt dat het grootste probleem bij het inzetten van e-learning binnen organisaties is dat er bij de implementatie niet stil wordt gestaan hoe leren online plaatsvindt. Er wordt niet nagedacht over de didactiek die hierbij plaats moet vinden.
 

Wat is Live Online Leren?

Live Online Leren is de methodiek voor online leren. In deze methode is wél nagedacht over de juiste didactiek die ingezet moet worden bij online leren. De voordelen van een e-learning én de voordelen van klassikaal onderwijs komen in het Live Online Leren samen. Het is makkelijker te organiseren omdat het online plaatsvindt (voordeel van e-learning), maar mét live interactie tussen de expert en de cursisten (zoals in klassikaal onderwijs).

De expert en de deelnemers ontmoeten elkaar in een online klaslokaal. Buiten de live sessies om maken ze huiswerkopdrachten in de leeromgeving of gaan in de praktijk aan de slag met hetgeen ze in de sessie hebben geleerd. Door de klassikale bijeenkomsten te vervangen door kortere live online sessies kan er voor iedere training een juiste mix gevonden worden tussen begeleid leren, zelfstudie en praktijkopdrachten.

Zo kan een cursist bijvoorbeeld tussen negen en tien uur in de ochtend een live sessie volgen, een eigen casus inbrengen, advies krijgen van de expert, en na de live sessie direct met de casus aan de slag gaan. Dankzij het Live Online Leren komen theorie en praktijk veel dichter bij elkaar.

Ik hoop dat het je, na het lezen van deze blog, nu duidelijker geworden is, wat het verschil is tussen een e-learning en Live Online Leren en dat je ook een beter beeld hebt van wat Live Online Leren nu eigenlijk is. In de volgende blog zal ik ingaan op enkele trends in de onderwijswereld, op welke het Live Online Leren aansluit, en waarom.  

Geen reacties

Plaats een reactie

Naam verplicht
Email verplicht, wordt nooit getoond