De Wet Meldcode en Performance Support

18 februari 2022 jglbuuts@hotmail.com
Deze blog gaat over het misverstand dat soft skills niet ondersteund kunnen worden in de uitvoering van het werk. Bijvoorbeeld met een Performance Support System en een ontwerp, gebaseerd op de methodologie van de 5 Moments of Need™. Aan de hand van het voorbeeld van de meldcode wil ik dat misverstand graag uit de weg helpen. Onder het motto: het onderscheid tussen “hard skills” en “soft skills” bestaat niet. Dat hebben we zelf verzonnen.


 

De Wet Meldcode, wat is het?

Iedereen die met kinderen en volwassenen werkt, moet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld handelen volgens de stappen van de meldcode. Dat geldt voor professionals die werken in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de zorg, welzijn en justitie.

Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken. Het doel van de meldcode is professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een gezinslid thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt.
 

Op het bordje van HR

Zo kwam het op het bordje van HR te liggen. En dat zou ongeveer zo kunnen lopen:
Martha, de HR-adviseur van de zorginstelling adviseert om het basispakket en de aanvullende cursussen over de Wet Meldzorg in te kopen, voor een groot aantal key-spelers. Nu, nadat al veel key-spelers verschillende cursussen hebben gevolgd, moet ze bekennen dat het nog steeds niet leeft bij de medewerkers. Onbekend is of de code wordt gevolgd in voorkomende gevallen
Eind vorig jaar kwam Brenda als junior opleidingsadviseur bij de organisatie werken. Brenda had zich verdiept in werkplekleren en performance support.
“Waarom ondersteunen we de mensen niet met kennis en informatie over de meldcode, terwìjl ze aan het werk zijn. Performance Support dus!”
“Dat kan toch helemaal niet”, zei de Martha. “Ik begrijp het wel hoor, maar wat jij bedoelt kan alleen met échte vaardigheden, bijvoorbeeld handelingen aan het bed”. Dán wel, maar niet met het bewustmaken van de meldcode. Dan heb je al het al gauw over soft skills, en dat past niet in een Performance Support System.
 

Welke taak bestaat enkel uit soft skills?

Het doet me denken aan mijn tijd bij Defensie. Daar maakten we onderscheid in kennisdoelen en vaardigheidsdoelen aan de ene kant, en (leiderschaps)vormingsdoelen aan de andere kant. En hadden we dus lessen met kennis- en vaardigheidsdoelen (de hard-skills) en daarnaast de lessen in (leiderschaps)vorming (de soft-skills). Met in praktijkoefeningen twee mentoren/observatoren om de hard en softskills afzonderlijk te evalueren.

Ik kan me echt geen baan, werkproces of taak voorstellen waarvoor je  alleen “hard-skills” nodig hebt. Of dat een manager of teamleider zegt”: Poeh, morgen alweer woensdag, dan zal ik voor de middag eens een aantal soft skills gaan toepassen.”

Alsof je een afzonderlijke taak hebt als “empathie tonen” of “sociaal-pedagogisch handelen”. Dergelijke competenties pas je waarschijnlijk  toe tijdens  het begeleiden van je teamleden. Dan horen die dus gewoon bij dagelijkse taken, het dagelijks handelen van de teamleider, nodig om die taken fatsoenlijk uit te voeren.
 

Wat nu met de meldcode en Performance Support?

Bij de zorginstelling in het voorbeeld is er echt geen medewerker te vinden met de taak: “Pas de meldcode toe”. Zo’n taak vindt je ook niet in het weekrooster. Daar vind je taken die deel uit maken van het dagelijkse verzorgingsproces. Taken waarbij de meldcode relevant en belangrijk is. Taken als : breng signalen in kaart, voer een kind check uit, raadpleeg een forensisch arts.

En dergelijke taken kun je dus heel goed ondersteunen tijdens de uitvoering ervan. Dan pas je de meldcode daadwerkelijk toe, waardoor het bewustwordingsproces wordt versterkt.
Wat mij betreft dan wel vanuit de 5 Moments of Need Methodologie ™. Waarbij de medewerker wordt ondersteund met kennis en informatie tijdens het toepassen van bijvoorbeeld het in kaart brengen van signalen of het uitvoeren van een kind check. Of het oplossen van problemen waarbij kindermishandeling zich voordoet.

Maar zolang we als L&D- professionals onderscheid blijven maken tussen hard skills en soft skills, zullen we steeds blijven terugvallen op situaties die ik bij Defensie meemaakte. Separaat oefenen en evalueren van het laten hijsen van de verbindingsmast en de leiderschapsvaardigheden die daarbij nodig zijn om je mannen aan te sturen.  

Stop met het maken van onderscheid tussen hard- en softskills. Of liever: gebruik beide termen gewoon niet meer.
 

Ondersteunen op elk moment van leerbehoefte

Zonder onderscheid, zonder gebruik te maken van de termen, kun je alle taken, elk proces prima ondersteunen met de 5 Moments of Need methodologie™.

Door het werkproces te analyseren en daar – als voorbeeld- het gebruik van de meldcode- in te integreren. Dan kun je medewerkers effectief als ze in de situatie komen waarin signalen over kindermishandeling in kaart moeten worden gebracht. Of wanneer de situatie erom vraagt om een kind check uit te voeren.

Dan gaan de medewerkers de meldcode toepassen, worden ze bewust van het belang van de meldcode en de relevantie ervan voor hun taakuitvoering. Dan gaat de meldcode “leven”!

Geen reacties

Plaats een reactie

Naam verplicht
Email verplicht, wordt nooit getoond