Deze paragraaf is gekoppeld aan de Member Management Module