Voor dit onderzoek werkten Develhub (beroepsvereniging voor HRD- en leerprofessionals), Stimulearning (Belgische beroepsvereniging) en Epsilon (Franstalige Belgische beroepsvereniging) voor het eerst samen. Je kon tot 5 juli 2020 via Survey Monkey twee vragenlijsten invullen. Eén voor opleiders/aanbieders van trainingen en één voor interne HR/L&D professionals. Alle resultaten zijn op 10 september 2020 aan de leden van bovengenoemde beroepsverenigingen gepresenteerd.
 

Achtergrond

In augustus 2019 zijn de eerste contacten gelegd tussen Develhub en Stimulearning. De  ontmoeting met de initiatiefnemers Kristoff Vandermeersch, John May en Margreet Boeren vond in maart 2020 plaats in Breda; nog net voor de crisis uitbrak. En wat bleek, we konden elkaar goed vinden in de voorwaarden om aan dit onderzoek deel te nemen. Ook over WAT we over de twee landen wilden weten, de wijze waarop we de vragen zouden stellen en de keuze van de vragen. Uiteindelijk heeft dit onderzoek geresulteerd in een verslag waarin de belangrijkste bevindingen zijn samengevat.
 

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag van 2020 is of er een verschil is tussen België en Nederland wat professioneel leren in organisaties betreft. De onderzoekspartners maken een vergelijking  tussen de Belgische en Nederlandse L&D markt en de situatie in “de lage landen” met de bedoeling om die te vergelijken met de internationale (veelal Anglo-Amerikaanse) onderzoeken zoals ATD 'State of the Industry', Educause 'Horizon', Emerald Works 'Towards Maturity', en de onderzoeken van Josh Bersin en Brandon Hall.
 
Uit de survey resultaten wilden we inzicht krijgen in 5 onderwerpen:
  1. De organisatie van het leren
  2. De verbinding van het leren met de business
  3. Het leren op de werkplek
  4. Het meten van leren
  5. Het gebruik van leertechnologie
 
Over deze onderwerpen werden vragen gesteld via een semi-gestructureerde enquête. Waar interessant vullen we aan met historisch cijfermateriaal uit 15 jaar onderzoek. En waar mogelijk vergelijken we met internationale tendensen.
 

Resultaten onderzoek

De resultaten werden op diverse manieren voorgesteld:

  • In affichevorm NL/FR (zie het 2e plaatje hieronder). Je kunt de affiche hier ook downloaden.
  • In verslagvorm die je hier kunt downloaden.
  • In de PowerPoint presentatie die tijdens het webinar op 10 september 2020 is gepresenteerd, klik hier voor de presentatie.
  • Hieronder vind je de opname van het webinar waarin het onderzoek en de resultaten worden toegelicht (klik op het plaatje).Als je de survey hebt ingevuld, dan kon je aan het einde aangeven of je in aanmerking wilde komen voor gratis kaarten. Dat hebben velen gedaan, de namen van de winnaars zijn bekend gemaakt op 10 september en hebben inmiddels een persoonlijk bericht ontvangen.
 
Wij zullen hier regelmatig interessante informatie gerelateerd aan het onderzoek plaatsen. Heb je vragen? Neem gerust contact op via info@develhub.nl.