De werkgroep mondelinge communicatie & (team)coaching is een werkgroep bestaande uit trainers en teamcoaches die zich richten op communicatieve vaardigheden, sommigen in loondienst, anderen als ZZP’ers. Middels de werkgroep inspireren we elkaar, bediscussiëren ons vak en wisselen kennis en ervaring uit. Als groep trainers zijn we geneigd onze avonden ervaringsgericht in te vullen, waarbij we werkvormen meemaken en testen, soms intervisiegericht werken en een enkele keer een meer theoretische aanpak kiezen.
We komen eens in de ca. 6 weken bijeen op donderdagavond in Groenekan, of soms een andere locatie wanneer het thema daarom vraagt. Bij de start van het nieuwe seizoen in september bepalen we de thema’s die we voor komend seizoen interessant vinden en de data die hierbij horen. Onze planning voor het seizoen 2017-2018 vind je hieronder.

Wil je een keer komen kennismaken met de werkgroep? Je bent van harte welkom! Neem contact op met de Werkgroep coördinator Lilian Coenen via info@liliancoenen.nl
 

Planning najaar 2019                             

Woensdag 16 oktober  - Testen van mensen/kinderen door Yvonne Veraart
Hoe ga je ermee om?? En gebruik je ze? (Ik zou een casus van een kind in mijn praktijk kunnen inbrengen en de samenwerking daarbij met de ouders. Daarbij specifiek aangrijpend bij de testen die ik in het begin doe. Die testen doe ik vooral ook voor mijzelf om goed grip te krijgen op de leerstrategie van een kind en te weten wat ik wel en niet kan vragen van een kind.  Is dit voor jullie ook interessant? Zouden jullie dit (de testen) zelfs overwegen toe te passen in trainingen of zou het geen enkel doel dienen? Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar? Ik kan mijn werkwijze ook combineren met een praktijkvoorbeeld van passend onderwijs.
 
Maandag 25 november - Klimaatverandering en wat heb je daar als trainer mee te maken? door gastspreker Maarten Hoogslag
Visievorming: welke gevolgen heeft klimaatverandering voor organisatieontwikkeling? Naarmate de gevolgen van de klimaatverandering meer gaan doordringen kan een training of bijeenkomst hierdoor beïnvloed worden. Hoe reëel is volgens de deelnemers bijvoorbeeld het voorgestelde verandertraject? Heb je dan tekst als trainer of adviseur? Waar sta je trouwens zelf in je visie over de verschillende scenario’s? In een uitgebreide presentatie van Maarten Hoogslag, communicatietrainer en klimaatcoach, kan volop worden uitgewisseld over:
 
  • de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, nu en in de toekomst
  • het effect daarvan op individuen en organisaties
  • psychologische fenomenen zoals ontkenning, verdringing, afsplitsing, compartimentaliseren, bagatelliseren etc.
  • de beste ingang voor gedragsverandering: waarschuwen en wakkerschudden of juist richten op humor, hoop en handelingsperspectief?
 

Planning 2020 

Woensdag 15 januari - HSP door Bert Lankester
 
Maandag 2 maart
Levenslijnen door Lilian Coenen
 
Woensdag 8 april - Gatekeeper (poortwachter) en suïcide gespreksvoering door Paula Gruben
 
Maandag 18 mei - (Uitvoeren) socratische gespreksvoering (daarin zit ook de intervisie) en serious gaming door Paul Oomen