HUB Tendensen in Leren

 

Jaarlijks wordt in België het onderzoek ‘Tendensen in Leren’ gehouden. Stimulearning (de Belgische zusterorganisatie van Develhub) heeft hiervoor 6 sponsoren die dit onderzoek zowel financieel als logistiek ondersteunen. Zij werken verder samen met één partner Epsilon. Dit bedrijf verspreidt zowel de vragenlijsten als de resultaten naar hun L&D-leden. Zij worden vermeldt als ‘met de steun van’. In 2019 heeft Stimulearning gevraagd of Develhub aan dit onderzoek wil meewerken, wat betekent dat de resultaten eigendom zijn van beide organisaties. Vermelding wordt: ‘in partnership met’.

 

Doel

Met de antwoorden uit het onderzoek wordt inzicht verkregen in de standpunten van zowel de vraagzijde van de L&D markt (interne L&D verantwoordelijken), als van de L&D-aanbieders. In 9 jaar zijn al >2000 L&D professionals ondervraagd. Hierbij de link naar de resultaten van 2019.
 

Werkwijze

Maart 2020 starten de voorbereidingen en vindt er afstemming plaats over de vragen. Wij zijn nu al benieuwd naar hoe ieder (met de verschillende rollen: L&D, procesbegeleider, administrator, etc.) het vanuit zijn/haar perspectief gaat invullen en wat dan de verschillen zijn. Het is ook voor te stellen dat niet iedereen ‘alles’ kan invullen. Hier overigens geen benchmark mechanisme. Doelgroep variatie is wel groot. Wij denken dat een onderzoek in “de lage landen” sterker is dan alleen in NL of BE. Niet herhalen wat al in andere onderzoeken staat, maar de lokale vertaalslag maken.

Alle respondenten én leden van Stimulearning en Develhub krijgen het onderzoek uitgebreid toegestuurd, straks ook in de kennispool te vinden. We zullen de resultaten ook presenteren tijdens een HUB-bijeenkomst en/of bij het Develhub jaarcongres.
 

Deelname

Op dit moment bestaat deze HUB uit:

  • Develhub-bestuurslid John May (maakt regelmatig gebruik van onderzoeksresultaten -en haalt aan- in adviestrajecten en publicaties. Vanuit die interesse én omdat hij ideeën heeft over de toegevoegde waarde van zo’n onderzoek. Daarnaast heeft evalueren, naast techniek, ook zijn bijzondere aandacht.
  • Kristoff Vandermeersch, hij is de aanjager van deze HUB en wij maken dankbaar gebruik van zijn jarenlange ervaring.

Informatie

Wil je deelnemen aan deze HUB? Of heb je een vraag? Neem dan contact op met Develhub via info@develhub.nl.