De HUB Financials is exclusief voor academies die zich binnen een financiële organisatie structureel inzetten om bij te dragen aan de realisatie van de strategie van hun organisatie. In deze HUB bespreken we exclusieve thema’s die typisch zijn voor financieel-gerelateerde organisaties. Om die reden komen we twee keer per jaar bij elkaar om dergelijke thema’s verder uit te diepen en van en met elkaar te leren. De agenda wordt bepaald door de deelnemers zelf: voor welk thema wil je een antwoord op de vraag #hoedan? Ook brengen we vanuit Develhub experts en thema’s in die relevant zijn voor deze groep vanuit onze ervaring in de markt.

Doel

Het doel van de HUB Financials is om de kwaliteit van leren bij aangesloten organisaties op een hoger niveau te brengen. Dat doen we door leerprofessionals van deze organisaties bij elkaar te brengen en hen in een veilige setting vraagstukken te laten delen die bij hun organisatie spelen; we leren van en met elkaar. De leden van de HUB bepalen zelf hoe ze de bijeenkomsten invullen. Dat kan Intervisie zijn, maar ze kunnen ook thematisch ingevuld worden. Je kunt ervaringen delen, maar het doel kan ook zijn dat je een nieuw inzicht opdoet of dat je samen verkent hoe de toekomst van (organisatie)leren eruitziet. Omdat je een netwerk opbouwt kun je elkaar ook tussentijds vragen stellen en informatie delen. Kortom, je bouwt mee aan je eigen lerende community van de HUB Financials.

Werkwijze 

Develhub organiseert minimaal twee keer per jaar een bijeenkomst voor de HUB Financials in samenwerking met NIBE SVV. De bijeenkomsten vinden online plaats. Brenda Slagter (onderwijs- en ervaringsdeskundige) bereidt de bijeenkomsten inhoudelijk en logistiek voor namens Develhub. Er hebben reeds drie bijeenkomsten plaats gevonden.

Data

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 22 juni 2021 van 10.00 - 11.30 uur. Op verzoek van de huidige leden van deze groep zijn verslagen (i.v.m. de vertrouwelijkheid van de inhoud van de sessies en de gedeelde bedrijfsgevoelige informatie) niet openbaar. 

Naast bijeenkomsten met de eigen HUB, is er jaarlijks een inspirerend HUB Event. Je leert dan leden van andere HUB's kennen. De ervaring leert dat dat waardevolle ontmoetingen oplevert.

Deelname

Deelnemers aan deze HUB zijn allen werkzaam binnen een grote organisatie die zich al meerdere jaren inzet om bij te dragen aan de realisatie van de strategie van hun organisatie. Herken je je in deze omschrijving, ben jij organisatielid van Develhub en wil je aansluiten, dan ben je van harte welkom! Deelname is kosteloos. Overweeg je om je als organisatie aan te sluiten bij Develhub, dan ben je ook welkom om zelf te ervaren wat deze HUB je kan bieden. 

Meer informatie

Wil je meer willen weten over deze HUB en of deze bij jou past, neem dan gerust contact op via info@develhub.nl.