Terugblik Learning Technologies 2023 Londen

3 juni 2023 john.may@creative-learning.nl
In mei ging een door Develhub en VOV lerend netwerk gefaciliteerde delegatie van meer dan 90 personen uit Nederland en België naar de Learning Technologies conferentie in Londen. Dit is wereldwijd het meest relevante event waar de laatste trends op het gebied van L&D samenkomen met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie. Deze delegatie komt met elkaar om ervaringen met elkaar te delen en de op de conferentie en beurs gehoorde ontwikkelingen met elkaar te bespreken. Zoals inmiddels een traditie geworden is, startte dit al de avond voor de conferentie met een gezamenlijk diner, waar we als delegatie persoonlijk welkom geheten werden door Donald Taylor, de voorzitter van de conferentie.Daarnaast hebben we, speciaal voor de delegatie leden en studenten van de studie Learning & Development in Organisations van de HAN en de master L&D van de Universiteit Maastricht, een aantal meet & greet’s georganiseerd met enkele prominente sprekers.

Tijdens deze conferentie kan er een heel goede vergelijking gemaakt worden van wat er op de conferentie door gerenommeerde namen uit het vakgebied als nieuwste ontwikkelingen gepresenteerd wordt naar wat er op de beursvloer aan producten door leveranciers getoond wordt. Op deze beursvloer staat een groot aantal relevante L&D technologie leveranciers uit het vakgebied. Sinds dit jaar was er een speciale afdeling met meer generieke HR-technologie, wat voor het eerst de link van L&D als onderdeel van HR middels technologie benadrukte.

De key take aways van de conferentie die er volgens ons uitsprongen waren toch wel:
  • AI, verandert de manier waarop wij werken en daardoor ook de manier waarop L&D vorm krijgt. Met de nieuwste vormen van AI ontsluiten we in natuurlijke taal de collectieve kennis van de mensheid. Hierdoor kunnen we de dialoog aan gaan met “experts” vanuit bij ieder vakgebied, in bijna elke taal, inclusief een aantal programmeertalen. Met de adoptie van ChatGPT door inmiddels meer dan een miljard gebruikers wereldwijd in amper een half jaar tijd is er wel het aandachtspunt dat de snelheid waarmee de ontwikkeling en de adoptie hiervan veel sneller gaat dan de regulering. Dit stimuleert een herwaardering in de maatschappij van kennis gealerteerde beroepen naar beroepen die uitgaan van handen en hart. Op deze laatste twee categorieën heeft AI minder impact.
  • Persoonlijke leerervaringen zijn nog niet zo persoonlijk als we eigenlijk zouden willen. De content is middels steeds kleiner wordende eenheden (Micro Learning) wel steeds adaptiever naar het individu, maar mist nog de slag naar de context van de individuele deelnemer.
  • Een steeds groter worden aantal Leer Technologie leveranciers omarmt een Skills georiënteerde aanpak. Hierbij zijn er twee verschillende aanpakken. Een die uitgaat van hoe Skills gedefinieerd zijn en een ander hoe skills gestructureerd zijn.
  • Hybride werkvormen zijn erg populair geworden in de tijd van Covid, maar herbergen een ongelijkheid tussen deelnemers en toeschouwers. Een werkvorm is ontworpen voor online first of live first. Indien er in een hybride vorm deelnemers vanuit de “andere” categorie bijzitten dan zijn dit toeschouwers geworden. Zij staan niet op gelijke voet met de doelgroep uit het initiële ontwerp.
  • De Metaverse is nog niet zo volwassen als dat sommige leveranciers ons wille laten geloven. Virtual Reality is al in staat om specifieke onderwerpen te ondersteunen. Augmented Reality daarentegen is dit nog niet. De uitrusting die hiervoor nodig is, is nog niet geschikt voor de meeste dagelijkse toepassingen.
  • Het verschil tussen platforms en tools. Waarbij platforms een steeds groter set aan ondersteunende functionaliteiten bevatten, waardoor ze bij organisaties steeds breder inzetbaar worden. Doordat deze platform een steeds belangrijker onderdeel worden van het ecosysteem waar L&D een onderdeel van uit maakt moeten we meer alert zijn op de (gedeelde) data, interfacing tussen platforms en tools en relaties tussen leveranciers.
Op de conferentie werd een mooie balans gemaakt tussen al het AI technologie “geweld” en de menselijke kant van al deze ontwikkelingen door Beau Lotto, Professor of Neuro-science aan de universiteit van Londen. Hij benadrukte dat we ons moeten blijven focussen op wat ons “uniquely human” maakt. Namelijk het begrijpen van onderwerpen in plaats van het kunnen reproduceren van de kennis over onderwerpen. “it’s not important to know how, it’s important to know why.” “Those who believe can’t change. Those who understand can try to change”.

Er zit na de zomer nog een bijeenkomst in Nederland in de planning om met de deelnemers uit de delegatie nog eens na te praten over wat, van wat we gezien en gehoord hebben, toegepast is of gaat worden in de eigen organisatie. En er is vanuit de congres organisatie ook nog het Learning Technologies Autumn forum op 31 oktober in Londen. Volgend jaar gaan we natuurlijk weer naar LT24UK. Het doel is om dan met meer dan 100 personen af te reizen naar Londen. De data zijn al bekend. Dit is op 17 en 18 april 2024 en dit start natuurlijk weer met het inmiddels traditionele netwerkdiner op 16 April 2024.

Tot dan!

Geen reacties

Plaats een reactie

Naam verplicht
Email verplicht, wordt nooit getoond