Nieuwe werkvormen in Huize Voordaan – duurzame gedragsverandering

12 januari 2017 jolanda.vant.erve@develhub.nl

In de dynamiek van Leren en Ontwikkelen faciliteert de NVO2 open initiatieven van haar leden. Zo ontstond tijdens een Open Space meeting het plan om zowel professionals van het Learning Collectief (EMC, Gooiconsult en VDS) als de werkgroep ‘Grenzen’ kennis te laten maken met de werkvorm Intentiecirkel.

De Intentiecirkel is een methode die helpt met het realiseren van een duurzame gedragsverandering. In het proces wat deelnemers doorlopen raken deelnemers gemotiveerd om eigenaarschap te nemen en committeren zich voor het verwezenlijken van hun voornemen om iets te bereiken. Rob Rijk, van MetaCom Training & Coaching die de werkvorm faciliteerde, stelt dat voornemens of intenties vanuit het verstand vaak wel duidelijk zijn, maar nog de diepere motivatie missen om ze echt te verwezenlijken. Meer over deze bijzondere methode kun je lezen in het inkijkexemplaar van het boek Cirkel van Verandering van Steffan Seykens en Guido van der Wiel.

Enkele uitspraken van de deelnemers geven een beeld van hoe zij de werkvorm hebben ervaren:

“Ik vind het een mooie methode om echt goed te onderzoeken of je intenties echt “puur” zijn en hoe je deze intenties vervolgens kan omzetten in acties. Ik kreeg een paar rake spiegels voorgehouden waar ik nog regelmatig aan terug denk.”
Myrthe Weijschedé EMC Performance

“Door de beperking in woorden ontstaat er een stevige focus. Deze leidde er toe dat ik me realiseerde dat tekst vaak om de kern heen praat. De Intentiecirkel heeft me opgeleverd dat ik me nu meer bewust ben van waaruit ik iets zeg, en dat soms kan beïnvloeden.”
Jan Tops Qwartaal

“Ik beleefde de Intentiecirkel als enigszins confronterend. De feedback leidt op zuivere wijze tot innerlijke klaarheid en inzicht omtrent de waarachtigheid of effectiviteit. Resultaat bleek voor mij dat mijn idee niet overtuigde en concreetheid ontbeerde. Deze methode lijkt overal nuttig waar een stimulerende feedback gewenst is.”
Gert Westerveld Coaching & Loopbaanadvies

Geen reacties

Plaats een reactie

Naam verplicht
Email verplicht, wordt nooit getoond