Leren met impact: Gepersonaliseerd leren met persoonlijke aandacht

12 november 2017 facturen@emcperformance.nl
Er zijn veel manieren om je sneller te ontwikkelen. We gaan van klassikaal leren meer naar een samenleving waarin we gepersonaliseerd leren. Hoe zorgen we er toch voor dat we sociaal met elkaar verbonden blijven en in onze menselijke behoeftes blijven voorzien?De belangrijkste boodschappen van Masie's Learning 2017

Een week met 45 Nederlandse HRD professionals deelnemen aan het congres Masie's Learning 2017 én een kijk in de keuken van The Home Depot, het Shepherd Center en Delta Airlines. Elliott Masie verwoordde het tijdens zijn congres heel mooi: “Geniet ervan dat je een aantal dagen niet hoeft uit te leggen welk werk je eigenlijk doet”. En dat heb ik gedaan, zie ook de video van mijn reisverslag.
 

Brandon Carson (Director of Learning van The Home Depot) nam ons mee in de maatschappelijke ontwikkelingen die onze werkwereld drastisch gaan veranderen (of al aan het veranderen zijn). De vijf ontwikkelingen die hij benoemt zijn:

Werkplek automatisering
Werkplek automatisering is een onderwerp dat mensen aantrekt of afschrikt. Het idee dat computers, robots en algoritmes ons overbodig en irrelevant maken is voldoende om ons te laten nadenken over de toekomst van de mens zelf. Maar de huidige ontwikkelingen bieden vooral ook mogelijkheden zoals beter kunnen inspelen op onze behoeftes, taken overnemen en ons in de gelegenheid stellen sneller met elkaar in verbinding te komen.
Wat gaat werkplek automatisering voor jou betekenen?

Werken in de cloud
Werken in de Cloud begint het perfecte samenspel te worden van technologie en services gevoed door onze eigen behoefte aan real-time en contextuele informatie. We groeien van een eigenaars economie naar een economie van delen en streamen met een explosieve groei in decentralisatie van content. In de cloud kunnen we data vanuit verschillende devices en vanaf afstand benaderen. Dit verandert de manier waarop met elkaar in interactie zijn. Werk jij ook in de Cloud? En wat zijn daarbij de voordelen die je ziet?

Gebruik van mobiele apparaten en smartphones
Mobiele technologie heeft zonder twijfel de grootste impact op ons werk dan welke andere ontwikkeling ook. Met mobiele apparatuur is ons gedrag drastisch veranderd. We staan ‘altijd aan,  ervaringen zijn directe en zeer individueel. Informatie is maar ‘een klik ver’. We zijn emotioneel verbonden en/of verslaafd aan onze smartphone bijna op het niveau van een relatie.
Hoe is jouw gedrag de afgelopen jaren veranderd door je mobiele telefoon?

Gebruik van big data en analytics
Voor training is de impact van big data op twee manieren te zien.
 1. We krijgen meer informatie over de lerenden; waar doen ze het goed, waar worstelen ze mee en op welke manier gebruiken ze de content.
 2. Data helpt met het voorspellen van gedrag van lerenden; predictive analytics. Op basis van gegevens en trends is het beter te voorspellen welke behoefte/noodzaak er is en welke oplossingen en interventies een hoge mate van succes zullen hebben.
Over welke (big) data wil jij graag in je werk beschikken?

Het Internet of Things
Het Internet of Everything (IoE) maakt het mogelijk om al onze apparatuur met elkaar te verbinden. Door de connectie van verschillende apparaten komt de leerinhoud tot ons op de werkplek, in plaats van dat we het zelf moeten halen en zoeken, en op een moment dat het ons helpt. Denk bijvoorbeeld aan smart scherment op dewerkplek, mobiele apparatuur, signalering en verpakkingstoepassingen, sensoren etc..

Welke toepassingen van IoE zie jij al in je omgeving?

Carson heeft deze ontwikkelingen ook uitgebreid beschreven in zijn boek ‘Learning in the Age of Immadiacy – 5 factors for how we connect, Communicate en Get Work Done’. Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd en de bevindingen uit Masies Learning heb ik gekeken wat naar mijn mening de impact kan en zal zijn op ons vakgebied.

De belangrijkste:
 • Verantwoordelijkheid nemen
  Zelf verantwoording nemen voor je eigen ontwikkeling om permanent ‘fit for the job’ te zijn. Dit betekent voor ons dat de medewerker zelf de regie voert en bepaalt wat, wanneer en hoe hij leert. Dit dwingt ons om beter te luisteren naar de lerende en niet of minder naar de opdrachtgever van ‘leervragen’.
 • Gepersonaliseerd leren 
  Niet ‘one size fits all’, maar ‘one size fits me’. Dit vraagt van ons flexibele (bijvoorbeeld mobiele) invullingen van leren en ontwikkelen waarin de lerende vanuit zelfregie keuzes maakt. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van meer adaptieve leervormen.
 • Big data & Performance gegevens
  Om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken gaat meer gebruik gemaakt worden van (big) data en performance gegevens uit het werk zelf. Hierdoor is het mogelijk relevante informatie beschikbaar te maken aan de medewerker. Dit vraagt een andere rol van de HRD-professional die meer gericht is op data analyse en de toepassing hiervan.
 • Werkplek centraal
  De ‘business in de lead’, de werkplek is de leerplek en performance is leidend. Naast het luisteren naar de lerende, is het essentieel om je te focussen op de business en de werkprocessen van de medewerkers. Naast onze opleidingskundige expertise hebben we hiervoor meer bedrijfskundige en organisatiekundige kennis en ervaring nodig.
 • Nieuwe technologie
  Nieuwe technologie  ondersteunt de hiervoor beschreven ontwikkelingen en versnellen ons vakgebied veranderen. Een greep uit wat ik heb meegenomen:
  – LMS-en verdwijnen en worden vervangen door individuele Learning Record Stores (LRS);
  – Het gebruik van Performance Support systemen neemt enorm toe. De lerende stemt leren en ontwikkelen af op wat hij nodig heeft om het werk goed te blijven doen.
  – Artificial Intelligence (AI) gaat onderdeel van ons leven en daarmee van leren en ontwikkelen zijn. Lees ook mijn blog over Artificial Intelligence.
 • Autonomie
  Maakt ons dit nu gelukkig? Ik denk het wel, want deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat je je kunt ontwikkelen op basis van wat je nodig hebt. Zelfregie sluit goed aan op de behoefte aan autonomie, zeker bij professionals. Mensen zijn en blijven sociale wezens. Ik denk dat we hierbij wel voor ogen moeten houden dat deze ontwikkelingen kunnen leiden tot professioneel individualisme, eenzaamheid en mogelijk ook disbalans tussen werk en privé. Dus naast deze ontwikkelingen is het ook van belang te blijven voorzien in momenten waarin we elkaar ontmoeten, ervaringen kunnen delen en reflecteren. Aandacht houden voor de mens zorgt ervoor dat wij in balans blijven en duurzame inzetbaar zijn.

Als ik terugkijk naar dit congres kan ik niet anders concluderen dan: ‘Wat hebben we toch een mooi vak!’

Geen reacties

Plaats een reactie

Naam verplicht
Email verplicht, wordt nooit getoond