INTENTIEVERKLARING SAMENVOEGING BEROEPSVERENIGINGEN IN HET HRD WERKVELD

27 september 2018 jolanda.vant.erve@develhub.nl
Vergroten van het draagvlak, samen events organiseren en de HRD professie nog beter op de kaart zetten, zijn onder andere positieve voorbeelden wanneer de drie beroepsorganisaties NVO2, NOBTRA en NSCU onder dezelfde vlag zouden samengaan. De besturen hebben daarom de intentie uitgesproken de krachten te bundelen en ernaar te streven om de drie beroepsorganisaties op 1 januari 2019 samen te voegen op basis van gelijkwaardigheid en met behoud van de identiteit van de eigen achterban. De komende maanden werken wij op onderdelen uit op welke manier dit realiseerbaar is. Met andere woorden, we gaan onder één paraplu op zoek naar vernieuwing waarbij we onze herkenbaarheid willen behouden om zo de verschillende (HRD) professionals te verbinden en het leren in organisaties verder te professionaliseren. Lees hier verder... 

Geen reacties

Plaats een reactie

Naam verplicht
Email verplicht, wordt nooit getoond