Drive! Motivatie 3.0 & Leiderschap

12 januari 2017 jolanda.vant.erve@develhub.nl

"Motivation is a fire from within. If someone else tries to light that fire under you, chances are it will burn very briefly" (Stephen Covey).

DRIVE & BETROKKENHEID

Daniel Pink stelt dat mensen worden gedreven door autonomy, mastery and purpose; ‘autonomie, meesterschap en zingeving’. In zijn boek Drive beschrijft hij wat mensen motiveert, zo kenmerkt hij Motivatie 1.0 als de behoefte om te overleven waardoor mensen in beweging komen. Motivatie 2.0 beschrijft hij als het aansturen van mensen door middel van belonen en straffen (de carrot & stick methode).

MOTIVATIE 3.0

Motivatie 3.0 gaat uit van het gegeven dat mensen in beweging komen wanneer ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Door hun sterke kanten te (h)erkennen en te gebruiken, zijn ze meer betrokken bij de organisatie, ervaren ze een gevoel van zingeving en zijn ze meer geneigd zich extra in te zetten voor de organisatie. Onderzoek toont ook aan dat organisaties succesvoller zijn wanneer er een beroep wordt gedaan op de kwaliteiten van mensen, wanneer we banen verrijken en medewerkers meer autonomie, beslissingsbevoegdheid en de juiste ondersteuning geven.

Dit komt overeen met een trend in de psychologie om niet langer voornamelijk te focussen op negatieve aspecten (wat gaat er niet goed, wat moeten we verbeteren), maar om meer aandacht te schenken aan positieve aspecten. Zo is er vanuit de positieve psychologie en de psychologie van arbeid en gezondheid onder andere meer aandacht voor werkgerelateerd welbevinden (bevlogenheid, flow), sterke kanten van mensen (voor meer betrokkenheid, positieve energie, betere prestaties) en positief leiderschap (inspirerend, coachend, gericht op kracht, ontwikkeling).

LEIDERSCHAPSSTIJL

Uit onderzoek van onder meer Gallup en Google blijkt dat de direct leidinggevende de grootste invloed heeft op het team, qua werkplezier, betrokkenheid, productiviteit. De leiderschapsstijl is bepalend is voor de organisatiecultuur en een positieve benadering kan tot betere prestaties, meer betrokkenheid en een positieve organisatiecultuur leiden. Het gedrag van de leidinggevende is dan ook van grote invloed op de betrokkenheid en prestaties van zijn of haar medewerkers. Helaas is het nog steeds een feit dat de meeste medewerkers hun manager als demotiverend ervaren. Wereldwijd creëert 55 procent van de managers een demotiverend werkklimaat onder hun werknemers. In Nederland is dit zelfs 68 procent (internationaal onderzoek van Hay Group).

POSITIEF LEIDERSCHAP ¦ STRENGTHS-BASED LEIDERSCHAP

Positief leiderschap is gebaseerd op de positieve psychologie, het gaat er daarbij vooral om dat je het beste uit jezelf en anderen wilt halen en mensen behandelt als de unieke persoon die ze zijn, met hun persoonlijke unieke kwaliteiten (de strengths benadering). Positieve leiders delen hun waarden, optimisme, visie en doelen met hun mensen, deze stijl van leiderschap resulteert in meer vertrouwen, betrokkenheid en hogere prestaties, minder verloop van goede medewerkers, minder negatieve stress op de werkvloer en een hogere klanttevredenheid. Uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek naar succesvolle bedrijven blijkt dat strengths gebaseerd leiderschap binnen een organisatie grote positieve veranderingen teweeg kan brengen. Een voorbeeld van een strengths-based organisatie is Facebook. Top Businesses Will Focus On Strengths-Based More Than Remedial Leadership …though we can be taught just about anything, we are most engaged and productive when doing the things we enjoy where we can demonstrate proficiency (source: article in Forbes top ten business trends that will drive success).

Coaching is ook heel belangrijk voor het verhogen van engagement, ‘een coaching cultuur’ is in de praktijk sterk gecorreleerd met de bedrijfsprestaties, de betrokkenheid en retentie van medewerkers. Wat maakt een leidinggevende een goede coach? Volgens Marcus Buckingham kennen en ontwikkelen goede coaches de sterke punten van medewerkers, zij zorgen ervoor dat medewerkers in posities geplaatst worden waar ze de grootste kans hebben om te slagen en te excelleren.

INCLUSIEF TALENTMANAGEMENT ¦ RICHT JE OP DE STERKE PUNTEN

Inclusief talent management is niet beperkt tot een exclusieve groep medewerkers, het richt zich op alle medewerkers met de doelstelling om deze zo optimaal mogelijk in te zetten en te laten presteren en ze de ruimte te geven voor ontwikkeling en zelfontplooiing. Uit onderzoek van Raet blijkt dat ook bestuurders het belang van talent management bevestigen en dat het daarbij gaat om inclusief talent management; 84% van hen vindt namelijk dat in de ontwikkeling van alle medewerkers geïnvesteerd moet worden. Potentieel en beschikbare talenten moeten voor de organisatie inzichtelijk zijn, maar uit hetzelfde onderzoek blijkt dat HR managers aangeven inzicht in (aanwezig en benodigd) talent te missen.Het idee van een inclusieve benadering (iedereen is of heeft een talent) wordt ondersteund door de zogenoemde ‘sterke punten’-benadering.

Deze benadering voor talentontwikkeling en talent management, heeft positieve effecten op de manier van werken en leren van medewerkers. Onder andere; verhoogde intrinsieke motivatie, meer werkplezier, verhoogd eigenaarschap, meer betrokkenheid en meer zelfvertrouwen (o.a. Clifton & Harter, 2003). Een voorbeeld van een strengths-based organisatie is Facebook; de focus binnen de organisatie ligt op de sterke punten van hun medewerkers en de managers investeren tijd in het ontdekken van mogelijkheden waardoor medewerkers hun sterke punten elke dag kunnen benutten.

Marc Lammers heeft jarenlang het Oranje dames hockeyelftal getraind en met als hem als coach werd de wereldtitel veroverd, hockey international Sylvia Karres had daarbij een beslissende rol. Lammers kwam tot het inzicht dat een focus op haar sterke punten meer winst zou opleveren. “Er is nog nooit een wedstrijd gewonnen op de zwakke punten van een van de spelers in mijn team. Waarom zou je je hierop focussen? Richt je juist op de sterke punten, iedereen heeft talenten. Je kunt beter van de zessen in je team een acht maken dan van een speler die een vier scoort een zes.”

Een focus op sterke punten vergroot dus de intrinsieke motivatie en de betrokkenheid van medewerkers bij hun functie en de organisatie. En de mate van betrokkenheid, effectiviteit van medewerkers en hun bereidheid om bij te dragen aan organisatiesucces wordt grotendeels bepaald door de wijze waarop leiding wordt gegeven. Wanneer mensen kunnen en mogen werken vanuit eigen talenten en kracht presteren ze beter en halen ze meer voldoening uit hun werk.

Als ervaren HR professional en geaccrediteerd Strengths coach en consultant help ik organisaties en leidinggevenden om dat proces op een evidence-based en duurzame manier te faciliteren. Daarbij maak ik gebruik van de Strengthscope methodiek en online assessments waarvan het succes in de praktijk bewezen is. Klanten van Strengthscope zijn o.a. Facebook, Accenture, Aviva, RBS, Thermo Fisher Scientific, Volkswagen, Bank of England, Deloitte, American Express.

Geen reacties

Plaats een reactie

Naam verplicht
Email verplicht, wordt nooit getoond