Develhub leeft!

22 juli 2020 jolanda.vant.erve@develhub.nl
Per 1 juli 2020 heeft Develhub de officiële status bereikt. Na een lang en formeel traject zijn bij de notaris op 26 juni 2020 de laatste handtekeningen onder zowel de nieuwe statuten als de akte van fusie gezet, en is tevens Develhub als beroepsvereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hiermee zijn beide voormalige organisaties NVO2 en NSCU uitgeschreven bij de KvK en gaan we nu ook formeel verder onder de naam Develhub. De nieuwe statuten van Develhub zullen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering worden gepresenteerd c.q. gepubliceerd.
 
Doordat we nu een nieuwe organisatie zijn, gaan we ook onze interne structuur wat herzien. De overhead, die beide oude organisaties vertegenwoordigen is niet langer noodzakelijk. Omdat we nu één leden- en financiële administratie hebben kunnen we verder met een afgeslankt bestuur. Hierbij schalen we het Dagelijks Bestuur naar het formaat wat noodzakelijk is voor de activiteiten die op dit moment in de jaarplanning staan.

Dit sloot naadloos aan bij de wens van Brenda Slagter om na de oprichting van Develhub een nieuwe uitdaging aan te gaan (per 1 september). Zij zet zich graag in bij verander trajecten en heeft aangegeven dat zij na 3,5 jaar haar taak van het vormgeven van de nieuwe Develhub-organisatie als volbracht ziet. Brenda blijft betrokken bij de vereniging en zal als lid de rol van ambassadeur vervullen en de HUB’s voor corporate academies blijven faciliteren.
 
Ook Mirjam Denneman zal per 1 september Develhub verlaten. Zij gaat zich verder inzetten voor de professionele organisatie van events voor derden en voor PA-werkzaamheden.
 
Naast de verandering in het Dagelijks Bestuur verandert ook het Algemeen Bestuur. Zo heten we hierbij Henriette Kloots (https://www.linkedin.com/in/henriette-kloots-b245088/) welkom als nieuw bestuurslid en nemen we afscheid van Esther Boerboom als onze penningmeester.
 
Het algehele bestuur van Develhub bedankt de vertrekkende bestuursleden voor hun tomeloze inzet bij het vormgeven van Develhub zoals het nu is. Een mooie vereniging die zowel Learning & Development professionals uit grote en kleine organisaties als zelfstandigen in Nederland verbindt door middel van mooie on- en offline events en (netwerk)bijeenkomsten.
 
We hopen je snel weer bij één of meerdere van onze bijeenkomsten te mogen verwelkomen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Naam verplicht
Email verplicht, wordt nooit getoond