• Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar op een ander.
  • Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor het lidmaatschap, ook als je werkgever de contributie betaalt.
  • Je kunt te allen tijde zelf je gegevens bijwerken via ‘Mijn Develhub’.

De rechten en plichten van de leden vind je in de nieuwe statuten van Develhub. Deze statuten komen als agendapunt aan de orde in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
(Let op! Deze concept statuten zijn nog niet gedeponeerd bij de KvK en daardoor nog niet officieel bekrachtigd. Het is de intentie om dit zo snel mogelijk na de ALV van 12-6-2023 in orde te maken)

Bekijk hier de statuten

Opzeggen

Wil je het lidmaatschap opzeggen? Doe dit vóór 1 november (twee maanden vóór einde kalenderjaar) via een e-mail naar info@develhub.nl. Wordt een lidmaatschap later dan 31 oktober opgezegd, dan loopt het door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

De opzegging wordt door ons altijd per mail bevestigd en is alleen dan geldig! Mocht je binnen twee weken deze bevestiging niet ontvangen hebben, laat het ons dan even weten.