HUB AcademieSpiegel

 

De AS verschaft organisaties de mogelijkheid te reflecteren op waar ze staan in hun ambitie ten opzichte van gerealiseerde doelen. De AS heeft zijn waarde in 2018 bewezen, maar de wil is om AS nog verder te ontwikkelen binnen de groep. De kracht van dit instrument is om jaarlijks te reflecteren op hoe je het leren organiseert in je Academie.  Dit doe je door aan de hand van het onderzoeksmodel digitaal de AS in te vullen en om vervolgens met elkaar de antwoorden te bespreken. Dit geeft binnen de L&D afdeling/de eigen interne Academie eenheid in denken, richting en hoe het leren in te zetten. De Academies die het in het verleden hebben ingevuld onderschrijven dit.

Een ieder in deze groep heeft de ambitie het middel ‘AcademieSpiegel’ (AS) verder te professionaliseren en daarmee Academies naar een hoger niveau van professionalisering te tillen. Wel is er een duidelijke behoefte aan een bron (of bronnen) van financiering.
 

Wat is de AcademieSpiegel

De AcademieSpiegel® (AS) ondersteunt corporate academy (CA) executives in hun rol als business partner. Met de AS heb je een complete en praktische leidraad in handen om je CA strategie te vormen, aan te scherpen of te herijken. De AS is gemaakt voor en door CA professionals en helpt je bij het stellen van de juiste vragen. Samen met je team en stakeholder uit de business geef je daar dan weer invulling aan.
 

Wat levert deze tijdsinvestering op?

  • Een framewerk voor je team en je stakeholders

  • Score op S-C-A / 8 dimensies Academie bouw

  • Richting voor je handelen : een ambitie score met als effect trots en branding

  • Verschil tussen ist- soll en waar de grootste verschillen liggen

  • Academieteam met overdenkingen

  • Een taal om het gesprek aan te gaan met collega Academies.

Ondertussen ontvangen wij al aanvragen voor het toezenden van de link naar de AS. Ben jij nu ook nieuwsgierig geworden wat de AcademieSpiegel voor jouw academie kan betekenen? Ga dan naar de website www.academiespiegel.nl. Vul het contactformulier in, dan ontvang je van ons de link naar de AcademieSpiegel, deze is kosteloos in te vullen door leden van Develhub met een organisatielidmaatschap. Geen lid van Develhub, dan is het te overwegen nu lid te worden en krijg je de link ook toegestuurd, anders gelden de voorwaarden zoals op de website staan beschreven.


Doel van AS

Het verkregen statusrapport dat de ontwikkelingsfase van je academie in kaart brengt, is gebaseerd op een variĆ«teit van concrete onderwerpen. Het is een onafhankelijk en betrouwbaar rapport dat het senior management van een organisatie input geeft voor het evalueren en opstellen van hun jaarplan.  
 

Werkwijze

Develhub heeft geen budget beschikbaar voor verdere ontwikkeling van de AcademieSpiegel. En toch is verdere ontwikkeling nodig in: digitale vormgeving, basisvraag verbetering (het werkt – maar aantal vragen kan beter), cyclus vormgeven van permanente verbetering en vernieuwing (meegaan in de tijd van innovatie en de rol die L&D kan innemen), marketing, follow-up van activiteiten na het invullen van AS etc.. Inmiddels is er een werkgroep gevormd die hier energie in wil stoppen. De AS heeft een eerste vervolg gekregen in de opbouw van data voor ‘jaarlijkse rapportage ontwikkelingen L&D‘. Dit staat nog wel in de kinderschoenen. De AS kent een ‘kenniseigenaar’ in Pim Verheijen en een aantal oud-NSCU-leden, die er ook hard aan gewerkt hebben. 
 

Dringend

De werkgroep zoekt naar andere bronnen van financiering en heeft de mogelijkheid daar vrij in te handelen, coƶrdinatie ligt in handen van de werkgroep. Margreet Boeren is het aanspreekpunt. Develhub leden blijven het recht houden gebruik te maken van AS basis (versie 2019). Develhub blijft het platform om jaarlijks de data te presenteren die uit de AS naar voren komen. Develhub kan besluiten er geen gebruik van te maken. Marketing, updates en informatievoorziening over AS blijft mogelijk via Develhub. Jaarlijks stelt de werkgroep het Bestuur op de hoogte van haar acties, voortgang, etc..
 

Meer informatie

Wil je deelnemen aan deze HUB of heb je een suggestie/vraag? Neem dan contact op met Margreet Boeren via margreetboeren@upcmail.nl of 06-40550500.