Develhub Events

10 mei 2021

Designer Certificate Program Nederlands Zorg - ONLINE

Designer Certificate Program Nederlands Zorg - ONLINE

Door het CZO Flex Level zijn zo’n 200 EPA’s ontwikkeld die nodig zijn voor het nieuwe opleidingsstelsel voor (vervolg-) opleidingen. Nu ontwerpen praktijk en theorieopleiders samen nieuwe leerroutes. Dat kunnen vernieuwde CZO opleidingen zijn maar ook individuele leerroutes. De EPA’s zijn daarvoor de belangrijkste bouwstenen. De vraag is echter ‘HOE. Hoe gaan praktijk en theorieopleiders samen werken aan het vernieuwen van de manier van opleiden?

Hiervoor biedt de 5 Moments of Need Academy hulp. Wij bieden een specifieke 5 Moments of Need Designeropleiding aan. Aan deze unieke opleiding nemen L&D medewerkers vanuit zowel praktijk en theorieopleiders deel, die gezamenlijk EN individueel werken aan een voor hun organisatie relevante praktijkcase.

Data

Het programma omvat meerdere cursusdagen met een start op maandag 10 mei 2021 (9.00 - 12.00 uur) en afsluiting op 12 juli 2021. Kijk hier voor alle cursusdagen

Kosten deelname

€ 2475,-

Aanmelden

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.