Seminar Coaching in context - Ede

3 juli 2019

Thema's: Evaluating Learning Impact
Seminar Coaching in context - EdeWoensdag 3 juli gaan Jikke de Ruiter en Sijtze de Roos, auteurs van het boek 'Coaching in Context', in gesprek met de denker des Vaderlands Daan Roovers. Hoe zijn maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op het werk van coaches/begeleiders en hoe reageren zij daarop? En omgekeerd: welke invloed oefent coaching/begeleiding uit op de maatschappij? Hoe zien vakgenoten en professionals uit verwante beroepen dat?

Zo wordt een spiegel voor gehouden, die confronterend maar ook leerzaam kan zijn voor iedereen die het lef heeft daar eens goed in te kijken. De uitkomst is dan ook dat er dieper en meer structureel over de maatschappelijke verantwoordelijkheid nagedacht en gesproken moet worden.
 


In het boek Coaching in Context komen 21 Vlaamse en Nederlandse denkers aan het woord, in- en uitgeleid door de samenstellers van Coaching in Context. Met elkaar levert dit een gedifferentieerd tijdsbeeld op van maatschappelijke ontwikkelingen en begeleidingskundige praktijken, en van het verband daartussen. Zo wordt coaches en begeleidingskundigen een spiegel voorgehouden, die confronterend maar ook leerzaam kan zijn voor iedereen die het lef heeft daar eens goed in te kijken. De uitkomst is dan ook dat er dieper en meer structureel over het coachvak en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de beroepsgroep nagedacht en gesproken moet worden.

Leden van Develhub krijgen € 20,-- korting en betalen slechts € 55,-- (ex btw). Je ontvangt tevens het boek Coaching in Context.

Kijk hier voor meer informatie over het programma, de locatie, kosten en aanmelding.