Bijeenkomst Develhub Werkgroep Future Workskills - Rotterdam

26 september 2019

Thema's: Evaluating Learning Impact
Bijeenkomst Develhub Werkgroep Future Workskills - RotterdamDe Develhub Werkgroep Future Workskills organiseert elk kwartaal een bijeenkomst rond een actueel thema. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 26 september in het Stadsarchief te Rotterdam en alle leden van Develhub zijn welkom. Het thema is 'een leven lang leren' naar aanleiding van de recent verschenen publicatie "Grenzen aan een leven lang leren" van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Je kunt deze publicatie hier downloaden.

De uitkomsten ervan geven stof tot nadenken. Future work skills en een leven lang leren lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden: "Met het huidige tempo van verandering is je kennis binnen vijf jaar verouderd" en "Wil je als medewerker en als organisatie 'toekomstfit' zijn is een leven lang leren een vereiste" zijn opmerkingen die vaak langskomen. Het onderzoek laat zien dat daar nogal wat haken en ogen aan zitten, op persoonlijk en op organisatorisch vlak.

Ralf Maslowski, onderzoeker bij het SCP en auteur van het rapport, zal een presentatie geven. Naar aanleiding daarvan gaan we met elkaar in gesprek over de uitkomsten en de betekenis ervan: is een leven lang leren een onmogelijkheid waar we ons bij neer te leggen hebben? Of kunnen wij in onze organisaties een omgeving creëren waar dat wel mogelijk is? En zo ja, wat zijn dan de voorwaarden daarvoor en wat is er nodig om dat te bereiken? Een hoop te bespreken dus.

De bijeenkomst is gratis en toegankelijk voor alle leden van Develhub!
 

Datum & Tijdstip

Donderdag 26 september 2019
13.00 - 17.00 uur
 

Locatie

Stadsarchief Rotterdam
Hofdijk 651
3032 CG Rotterdam
Klik hier voor een routebeschrijving
 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via onderstaande groene button. Let op: bovenaan de aanmeldpagina staat 'Factuurgegevens'. Je kunt dat bij het invullen van je gegevens negeren, want deelname is gratis.

Aanmelden