Werkgroep Mondelinge communicatie & (Team)coaching

Werkgroep Mondelinge Communicatie & (Team)coaching

 
 
 
 
De werkgroep mondelinge communicatie & (team)coaching is een werkgroep bestaande uit trainers en teamcoaches die zich richten op communicatieve vaardigheden, sommigen in loondienst, anderen als ZZP’ers. Middels de werkgroep inspireren we elkaar, bediscussiëren ons vak en wisselen kennis en ervaring uit. Als groep trainers zijn we geneigd onze avonden ervaringsgericht in te vullen, waarbij we werkvormen meemaken en testen, soms intervisiegericht werken en een enkele keer een meer theoretische aanpak kiezen.
We komen eens in de ca. 6 weken bijeen op donderdagavond in Groenekan, of soms een andere locatie wanneer het thema daarom vraagt. Bij de start van het nieuwe seizoen in september bepalen we de thema’s die we voor komend seizoen interessant vinden en de data die hierbij horen. Onze planning voor het seizoen 2017-2018 vind je hieronder.

Wil je een keer komen kennismaken met de werkgroep? Je bent van harte welkom! Neem contact op met de Werkgroep coördinator Lilian Coenen via info@liliancoenen.nl
 

Planning 2017                             

26 oktober Luisteren (door Lilian Coenen en Yvonne Veraart)
Luisteren, een vaardigheid zijnde de oer basis van een coach en trainer. Echt goed luisteren (zowel horen als begrijpen) is ons vak, ons werk. Weer eens stilstaan bij het opbouwen van de vertrouwensband door luisteren is essentieel en zo waardevol.

30 november Leerstrategieën (door Maartje ter Horst van Delden)
Vergeet de leerstijlen van Kolb! Wij gaan kijken naar de leervoorkeuren van Ruijters. Vooraf testen we onze eigen voorkeur en tijdens de bijeenkomst staan we stil bij verschillende leerstrategieën waarmee jij jezelf en je deelnemers beter kunt helpen leren.
 

Planning 2018

18 januari Acquisitie (door Caroline Boogaard)

22 februari Systeemdenken (door Barbara van der Linden)
Een leerproces staat nooit op zich, maar bevindt zich in een omgeving (systeem) met bij elkaar behorende en elkaar in stand houdende gedragingen, patronen en relaties. Om leerinterventies goed uit te kunnen voeren is het belangrijk ook de kaders, beperkingen en mogelijkheden van het systeem te betrekken in het ontwerp van het leerproces. Vanavond gaan we met eigen en actuele casuïstiek aan de slag om deze systeem denkwijze meer invulling te geven en zo onze leertrajecten met meer effect te kunnen uitvoeren.

5 april Inclusie & diversiteit (door Paul Oomen)
Inclusiviteit, diversiteit en inmiddels ook ‘intersectionaliteit’ lijken trending aandachtspunten in politieke discussies, debatten en HRD denken.
Maar wat kun je hier mee als trainer/opleider? Mag je deze begrippen wel in één adem noemen? Betekent ‘inclusiviteit’ op de werkvloer niet juist ook het einde bij ‘diversiteit-denken’? En welke werkvormen kun je gebruiken als je hier mee aan het werk wil?
 
17 mei Niet verbale werkvormen (door Yvonne van der Caay en Barbara van der Linden)
Veel trainers vallen terug op verbale en talige werkvormen om onderwerpen bespreekbaar te maken of communicatie te trainen. Maar wat als je andere denkprocessen wilt stimuleren? Of met een groep werkt die minder talig, maar misschien meer visueel of kinesthetisch is ingesteld? Vanavond gaan we aan de gang met werkvormen die niet gericht zijn op tekst, maar juist op andere manieren van denken en communiceren.

28 juni Afsluiting seizoen