HUB Noord Nederland

HUB Noord Nederland

 
 
 
 

Onze werkgroep bestaat reeds een heel aantal jaren. We wisselen ontwikkelingen uit die aan het HRD- vak gerelateerd zijn, waarbij halen en brengen én geven en nemen in balans zijn en kennis wordt gedeeld. We leren van en aan elkaar en inspireren elkaar. We reflecteren op ons werk en bevragen elkaar kritisch.

Door het onderhouden van dit HRD-netwerk kunnen we onze klanten ook anders/beter van dienst zijn.

 

Werkwijze

We komen vijf a zes keer per jaar bijeen, waaronder een nieuwjaarsbijeenkomst (dan gaan we samen uit eten).
De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende dagen van 19.00 tot 21.00 (21.30) uur en op verschillende locaties (werkplekken van de leden) zonder extra kosten.
De voorbereiding vindt plaats door de leden. Het accent ligt op het praktisch toepassen van het thema binnen de eigen werksetting.
 
 • Per jaar leggen we de data en thema’s vast.
 • We hebben ongeveer 25 leden en werken met twee vaste coördinatoren.
 • Halen en brengen is voor ons een must.
 • Sinds 2016 hebben we ook een potje voor eventuele gastsprekers.
 

Criteria voor deelname

Je bent werkzaam binnen HRD (in loondienst of als zelfstandige). Ieder nieuw lid zal via een gesprek met 1 van de coördinatoren op de hoogte gebracht worden van hetgeen we nastreven en krijgt verdere uitleg over onze uitgangspunten.

Aspirant-leden worden vervolgens uitgenodigd om één keer mee te draaien in een bijeenkomst en besluiten op basis daarvan of ze wel/geen lid worden van de werkgroep. We vinden het belangrijk dat je regelmatig op de bijeenkomsten aanwezig bent en een actieve bijdrage levert.
 

Thema's/onderwerpen

Maximaal 1 x per jaar nodigen wij een externe spreker uit. De overige bijeenkomsten worden door de leden van de werkgroep verzorgd. Meer informatie over data en onderwerpen kun je via de coördinatoren (zie de contactgegevens onderaan) verkrijgen. Onderstaande thema’s geven een indruk waarmee we bezig zijn geweest de afgelopen jaren.
 
 • Visueel communiceren tijdens training en coaching.
 • Motiverende gespreksvoering.
 • Oplossingsgericht werken.
 • De authentieke trainer.
 • Werken met de successpiraal.
 • Bezieling in organisaties.
 • De theorie U en toegepast in de praktijk.
 • Voice dialogue.
 • Ken je gebruiksaanwijzing als coach.
 • Intervisiemethodieken.
 • Reflectie en reflectiemodellen.
 

Data/thema's 2020

Donderdag 16 januari: Nieuwjaarsetentje.

Dinsdag 11 februari: Hoe gebruik je optimaal je stem in trainingen, coaching, presentatie, samenwerken met anderen. Een stemcoach geeft uitleg.

Woensdag 8 april: thema volgt

Maandag 5 oktober: thema volgt

Donderdag 26 november: thema volgt


Meer informatie

Wil je meer informatie over deze werkgroep, neem dan contact op met één van de coördinatoren:
Grieta Kracht:     info@grietakracht.nl           06-20404421
Carolien Coerts:  info@caroliencoerts.nl       06-42209980