HUB Vrijwilligers

HUB Vrijwilligers

 

Veel organisaties die met vrijwilligers werken staan telkens voor een grote uitdaging die vrijwilligers te vinden, te boeien én te binden. Wat doe je als organisatie met de ideeën van de vrijwilliger die je binnenhaalt? Vrijwilligers volgen cursussen en scholing, gebruik je die ervaringen? Mogen ze meedenken binnen ‘hun’ werkzaamheden? Of, willen ze nog wel leren? Wat doe je dan? In 2020 organiseren wij twee bijeenkomsten over dit actuele thema.
 

Thema: het binden van gemotiveerde vrijwilligers

Veel organisaties hebben moeite gemotiveerde vrijwilligers te vinden. Zij besteden hier dan ook veel geld aan in de hoop zo die vrijwilliger te binden en te boeien. Een vrijwilliger is geen medewerker -er is namelijk geen arbeidsovereenkomst- en is er een verschil in de juridische positie, verantwoordelijkheid, verplichtingen en deskundigheid/ervaring. Het begeleiden van de vrijwilligers vraagt ook andere kwalificaties en deskundigheden dan die waarover medewerkers beschikken. Dit blijkt al uit het feit dat er voor het begeleiden en ondersteunen van de vrijwilligers andere eisen gelden ten aanzien van competenties dan voor aansturing van een medewerker.
 

Werkwijze 

Interessant om met elkaar uit te wisselen hoe jij het doet. Hoe borg je dat vrijwilligers professioneel zijn in hun handelen? Veel vragen. Margreet Boeren (ervaringsdeskundige, én vrijwilligster bij drie organisaties) bereidt de bijeenkomsten voor; zij stelt het programma op, haalt vragen op bij de deelnemers, regelt de locatie en de faciliteiten. De eerste bijeenkomst is op donderdag 19 maart 2020 en de tweede op donderdag 17 september 2020. Informatie over tijdstip en locatie volgt binnenkort.
 

Doelgroep deelnemers

Alle professionele organisaties die met vrijwilligers werken, of vrijwilligers regelen voor anderen. Er valt altijd van elkaar te leren, vooral van die organisaties die al beleid hebben gemaakt op het niveau van klant, vrijwilliger, medewerker én organisatie.
 

Wat is een HUB?

Develhub heeft jarenlange ervaring met bijeenkomsten voor leerprofessionals binnen organisaties. Het is een veilige omgeving waarbinnen mensen hun ervaringen kunnen delen en van elkaars aanpak kunnen leren. Ben je organisatielid van Develhub? Dan is deelname aan leerbijeenkomsten gratis. Nog geen lid? Dan ben je ook van harte welkom om gratis de eerste keer deel te nemen én daarna te beoordelen of een lidmaatschap waardevol is voor jou en je organisatie.
 

Informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Margreet Boeren via margreetboeren@upcmail.nl of 06-40550500.