HUB Visie L&O professional

 

Wij (Lois Baas, Wim van Wieren, Jeannot van Mierlo en Sjia Cornelissen) zijn in de zomer van 2020 gestart als werkgroep om het initiatief van de ‘zelfreflectie’ methode (Develhub Alisz) te voorzien van een verenigingskader. We hebben dit visie(groep) genoemd. Misschien een groot woord voor iets wat zich, als we er woorden aan geven, opvallend ‘onbewust’ afspeelt.

Vanuit de  vraag: als L&O (of L&D) specialist ben je vaak actief om anderen te adviseren bij, of te helpen met iets te leren. Om kennis en vaardigheden te verbeteren en beter te worden als vakspecialist. Maar hoe hebben we het voor onszelf geregeld? En wat kan de rol van de vereniging daarin zijn?

Verkenning

Zoals het een visiegroep van professionals vaker vergaat, bleek dit al snel op een soort pelgrimstocht uit te draaien. Een zoektocht naar jezelf en hoe je jezelf verhoudt tot het vakgebied in al zijn breedte en diepte. Een verkenningssessie met Manon Ruiters en Rob Poell, waarin we onze eerste bevindingen gingen toetsen, leerde ons al snel dat er verschillende invalshoeken of perspectieven in het vakgebied te vinden zijn. Wat voor de één een logische gevolgtrekking is, is dat voor de ander zeker niet.

  • Wat is het antwoord op 'goed werk' vanuit onze vakprofessionaliteit bekeken?
  • Hoe reflecteer je op je kwaliteiten zonder norm (Ruiters)?
  • Waar liggen de grenzen of overlappen van L&O specialist en HRD specialist? 
  • Hoe ontwikkelt dit zich m.b.t. werkplekgericht leren (Poell)? 
  • Hoe zien we ontwikkelingen in de wereld van invloed zijn op ons vakgebied en persoonlijke kwaliteiten?
  • Bezien we onze ontwikkelende vakprofessionaliteit smal (persoonlijke- en team interventies verzorgen, leren en ontwikkeling is een doel op zich) of veel breder (organisatieverbetering, leren is een middel voor iets anders)?
 

Conclusies

Tijdens het jaarcongres van 19 november 2020 hebben we de eerste conclusies in de vorm van een workshop gedeeld. Daar bleek al snel dat het onderwerp velen aanspreekt. En er behoefte is om daar een continue reis van te maken. In aansluiting met andere HUB’s, waarin deelvragen of thema’s op een soortgelijke manier worden uitgewerkt of waarin in ieder geval wordt geleerd.

Norm

De visie willen we dus gezamenlijk maken door constante reflectie van onze eigen professionele groei tegen een collectieve groei. Alleen onze gekozen norm ontbreekt nog. Daar gaan we naar op zoek. Als een van de eerste thema's daarin is welke vraag of thematiek zou jij nog willen toevoegen, hoe helpt het ATD model (Develhub is mediapartner van de ATD) bij het vaststellen van normering? Die zoektocht willen we vormgeven door een actieve agenda te maken rondom de ‘Visieplaat L&O Professional'. Geen antwoorden maar vragen. Want vragen prikkelt je fantasie en je creativiteit. Faciliteert het reflecteren en leren. Je antwoorden op deze vragen kun je gebruiken om in de Develhub Alisz reflectietool op zoek te gaan naar antwoorden.

Deelname

Wil jij mee op reis en voel je je aangesproken door onze uitdaging? Of heb je andere vragen? Neem dan contact op met een van onderstaande huidige leden. We hebben nog geen vaste meetings. Op basis van de aanmeldingen gaan we iets organiseren.
 
Sjia Cornelisseninfo@sjiacornelissen.nl - 06-53750551
Jeannot van Mierlo - jeannot@zininontwikkelen.nl - 06-26212764
Wim van Wieren - wbvanwieren@outlook.com - 06-40743953
Dick Krikke - dick.krikke@develhub.nl - 06-53985248