HUB Toekomst van Leren

HUB Toekomst van Leren

 

De Hub Toekomst van Leren is exclusief voor een selecte groep visionairs/strategisch denkers die zich al meerdere jaren binnen een grote organisatie inzetten om bij te dragen aan de realisatie van de strategie van hun organisatie. Met hun ervaring, beschikbaar budget voor L&D en vaak ook omvang van de academie spelen er andere thema’s dan bij andere organisaties waar dit niet het geval is. Om die reden komt de Hub Toekomst van Leren twee keer per jaar bij elkaar om dergelijke thema’s verder uit te diepen en van en met elkaar te leren. 

Doel

Het doel van de HUB Toekomst van Leren is om de kwaliteit van leren bij aangesloten organisaties op een hoger niveau te brengen. Dat doen we door leerprofessionals van deze organisaties bij elkaar te brengen en hen in een veilige setting vraagstukken te laten delen die bij hun organisatie spelen; we leren van en met elkaar. De leden van de HUB bepalen zelf hoe ze de bijeenkomsten invullen. Dat kan Intervisie zijn, maar ze kunnen ook thematisch ingevuld worden. Je kunt ervaringen delen, maar het doel kan ook zijn dat je een nieuw inzicht opdoet of dat je samen verkent hoe de toekomst van (organisatie)leren eruitziet. Zo spraken we eerder over de effecten van Corona op het leren binnen de organisatie. En hoe L&D er over 2 à 3 jaar uitziet.

Werkwijze 

Develhub organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor de HUB Toekomst van Leren. De bijeenkomsten online plaats via Teams of Zoom. Brenda Slagter (ambassadeur van Develhub, onderwijs- en ervaringsdeskundige) bereidt de bijeenkomsten inhoudelijk en logistiek voor.

Naast bijeenkomsten met de eigen HUB, is er jaarlijks een inspirerend HUB Event. Je leert dan leden van andere HUB's kennen. De ervaring leert dat dat waardevolle ontmoetingen oplevert. 

Deelname

Deelnemers aan deze HUB zijn allen visionairs/strategisch denkers en werkzaam binnen een van de organisaties die een organisatie lidmaatschap hebben bij Develhub. Herken je je in deze omschrijving, ben jij organisatielid van Develhub en wil je aansluiten, dan ben je van harte welkom! Deelname is kosteloos. Overweeg je om je als organisatie aan te sluiten bij Develhub, dan ben je ook welkom om zelf te ervaren wat deze HUB je kan bieden. De datum voor de eerstvolgende bijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk. Wil je je aanmelden, mail dan naar brenda.slagter@bsoriginal.nl
 

Meer informatie

Wil je deelnemen aan deze HUB? Of heb je een vraag? Neem dan contact op met Brenda Slagter via brenda.slagter@bsoriginal.nl.Verslag online bijeenkomst 17 september 2020

Op 17 september spraken learning leaders van zeven organisatieleden van deze HUB elkaar online over wat er bij hun organisaties speelt rond werken en leren in Corona tijd en wat zij voorzien voor de toekomst. 

Centraal stonden de vragen:
  • Hoe houden we nu met Corona de sociale cohesie/verbinding in stand?
  • Welke briljante dingen zijn opgevallen in de afgelopen maanden?
  • Hoe bouwen we innovatieskills op als L&D en welke dan?
  • Op welke manieren kun je omgaan met L&D budgetten?

De volgende organisaties waren aanwezig:

Nationale Politie, NEN, Waternet, Ministerie BUZA, ABN AMRO, Menzis en als speciale gast Ger Driessen van Develhub partner aNewSpring.

Download hier het verslag van de 1e bijeenkomst van deze HUB.