HUB Overheid

HUB Overheid

 

De overheid stimuleert leven lang leren omdat de arbeidsmarkt in snel tempo verandert, bedrijven zich wereldwijd verspreiden en de maatschappij steeds ingewikkelder wordt. Maar hoe geef je als overheidsorganisatie zelf het goede voorbeeld? En hoe ziet de overheidsorganisatie van de toekomst eruit? Wat betekent dat voor leren & ontwikkelen? Met dit soort vragen houden we ons bezig in de Hub Overheid.
 

Doel

Het doel van de HUB Overheid is om de kwaliteit van leren bij overheidsorganisaties op een hoger niveau te brengen. Dat doen we door leerprofessionals bij elkaar te brengen die in dienst zijn bij overheidsorganisaties. In een veilige setting deel je vraagstukken die bij jouw organisatie spelen; we leren van & met elkaar. De leden van de HUB bepalen zelf hoe ze de bijeenkomsten invullen. Dat kan Intervisie zijn, maar ze kunnen ook thematisch ingevuld worden. Je kunt ervaringen delen, maar het doel kan ook zijn dat je een nieuw inzicht opdoet of dat je samen verkent hoe de toekomst van (organisatie)leren eruitziet. De afgelopen twee bijeenkomsten waren de thema’s:

  • Hoe zorg je er als Corporate University voor dat je zodanig aangehaakt bent bij actuele ontwikkelingen dat je proactief kunt zijn?
  • Hoe herken patronen in je organisatie die effectief samenwerken belemmeren?

Omdat je een netwerk opbouwt kun je elkaar ook tussentijds vragen stellen en informatie delen. Kortom, het is een lerende community van overheidsmedewerkers.
 

Werkwijze & bijeenkomsten

Develhub organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor de HUB Overheid. De bijeenkomsten zijn bij één van de deelnemende overheidsorganisaties. Ite Smit (ambassadeur Develhub, ervaringsdeskundige) bereidt de bijeenkomsten voor. Zij stelt het programma samen, haalt input op bij de deelnemers en regelt de locatie. In 2020 zijn de bijeenkomsten op donderdag 16 april en donderdag 15 oktober.

Naast bijeenkomsten met de eigen HUB, is er jaarlijks een inspirerend HUB Event. Je leert dan leden van andere HUB's kennen. De ervaring leert dat dat waardevolle ontmoetingen oplevert.
 

Extra bijeenkomst i.c.m. de HUB's Toekomst van Leren en Senior Academies

Tijdens de HUB Senior Academies op 13 oktober 2020 is verzocht om dit jaar een extra HUB in te plannen met als thema Als er crisis is en budgetten zijn minder beschikbaar: hoe kun je dan tóch leren (stimuleren) binnen organisaties?
 
Vanzelfsprekend organiseren we die graag. Omdat deze vraag heel generiek is en we zoveel mogelijk concrete input willen, is het ook interessant voor de learning leaders binnen de HUB's Toekomst van Leren en Overheid. Vandaar dat zij ook worden uitgenodigd voor deze sessie. Mogelijk sluiten ook een aantal partners van Develhub aan (bij wie is aangegeven dat concrete/niet sales-driven input zeer welkom is).
 
Deze extra (gecombineerde) bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden op dinsdag 24 november 2020. Kijk op deze pagina voor een verslag van de bijeenkomst.
 

Deelname

Deelnemers aan deze HUB zijn allen werkzaam binnen een overheidsorganisatie en houden zich bezig met Leren en Ontwikkelen. Ben jij organisatielid van Develhub en wil je aansluiten, dan ben je van harte welkom! Deelname is kosteloos. Overweeg je om je als overheidsorganisatie aan te sluiten bij Develhub, dan ben je ook welkom om zelf te ervaren wat deze HUB je kan bieden.
 

Meer informatie

Wil je deelnemen aan deze HUB? Of heb je een vraag? Neem dan contact op met Ite Smit.Verslag online bijeenkomst 16 april 2020

Op 16 april hebben zeven organisatieleden van de HUB Overheid elkaar online gesproken over wat er bij hun organisaties speelt rond werken en leren in Corona tijd. Margreet Boeren en Ite Smit hebben de online ontmoeting als Ambassadeurs van Develhub begeleid. We hadden van tevoren de volgende vragen opgestuurd:
  • Hoe gaat het met jou en bij jullie organisatie?
  • Hoe faciliteren jullie online (samen)werken? 
  • Hoe werken jullie nieuwe medewerkers in?
  • Hoe faciliteren jullie het leren online?

Lees hier verder over de onderwerpen die aan de orde kwamen (onboarding, tools, fysiek, 1,5 meter organisatie, contact met collega's en online versus live).
 

Verslag online bijeenkomst 15 oktober 2020

De mooiste observaties van deze bijeenkomst op een rij:
  • Er kan veel niét vanwege ICT-beperkingen, maar L&D heeft laten zien dat we ook veel wél kunnen. We weten hoe je mensen mee kunt krijgen, we zijn in staat om mensen zelf eigenaar te maken van het goed verlopen van een online sessie.
  • Eigenlijk is er niets veranderd: de fysieke ruimtes werden ingericht om te vergaderen en niet om les te geven. En nu gebeurt hetzelfde met de digitale ruimtes.
  • L&D zit in een transformatie-fase: we maken ons kennis eigen van ICT, digitale tools, online leren en we dragen bij aan de digitalisering van de organisatie. Voor dat laatste worden we bedreven in het politieke spel dat nodig is om de benodigde middelen beschikbaar te krijgen.

Lees hier het complete verslag van deze bijeenkomst.